Vogelgriep

Vrijwel jaarlijks dreigt er in ons land in de winterperiode vogelgriep uit te breken en moeten kippen ‘opgehokt’ worden. En als er daadwerkelijk vogelgriep uitbreekt moeten er vaak tienduizenden in de veehouderij gehouden kippen en eenden ‘geruimd’ worden, dat houdt in dat ze op het pluimveebedrijf gedood en ter vernietiging afgevoerd worden. Het merendeel van die ‘geruimde’ dieren had zelf geen vogelgriep maar had de pech dat ze in de buurt zitten van pluimvee dat hiermee wel is besmet. Zo zorgt dreiging en uitbraak van vogelgriep jaarlijks voor veel dierenleed. En het kost de overheid en de pluimveesector iedere keer handen vol geld.


Jaarlijks kost de vogelgriep tienduizenden vogels het leven.

Dierenbescherming dringt aan op voorzorgsmaatregelen

De Dierenbescherming maakt zich al jaren sterk voor een structurele en zo diervriendelijk mogelijke aanpak van de permanente dreiging van vogelgriep. In 2015 kwam de Dierenbescherming met het rapport: Diervriendelijke aanpak vogelgriep. Geef ze een griepprik en een betere uitloop. Daarin pleiten we o.a. voor:

  • het ontwikkelen van vaccins tegen vogelgriep;
  • buitenuitlopen van pluimvee verbeteren en minder aantrekkelijk maken voor watervogels die vaak de griep overbrengen;
  • Pluimveebedrijven weghalen uit en niet vestigen in gebieden met veel watervogels;
  • Grote concentraties van pluimveebedrijven afbouwen, en stallen en koppels verkleinen om het aantal vogelgriepslachtoffers te verminderen.In 2015 werden er naar aanleiding van dit plan van de Dierenbescherming kamervragen gesteld. Staatssecretaris Dijksma constateerde destijds dat vooraf vaccineren nog niet mogelijk was, maar dat er onderzoek naar gedaan zou worden. Verder zou Dijksma met de pluimveesector overleggen over ruimtelijke maatregelen.

De Dierenbescherming was blij met deze antwoorden, maar hoorde vervolgens lange tijd niets. Na lang aandringen van de Dierenbescherming werd er een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de pluimveesector (AVINED), het Ministerie van Landbouw en de Dierenbescherming om na raadpleging van deskundigen een plan te maken om de risico’s en de gevolgen van vogelgriep te verkleinen.

In 2019 presenteert deze werkgroep de Roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep. Het stuk bevat 28 aanbevelingen om het risico op uitbraken en de gevolgen van zeer besmettelijke vogelgriep te verminderen. De genoemde partijen werken nu aan de uitvoering van deze Roadmap. Sommige maatregelen kunnen op korte termijn worden genomen, zoals de risico-inschatting op vogelgriep verbeteren. Andere maatregelen zullen veel tijd gaan kosten, zoals het ontwikkelen van vaccins tegen vogelgriep.

Samen met haar Europese koepel Eurogroup for Animals zet de Dierenbescherming zich ook bij de Europese unie in voor een diervriendelijker vogelgriepbeleid.

Nieuwsberichten en blogs van de Dierenbescherming