Pak vogelgriep aan

Er heerst vogelgriep in Nederland. Alleen al deze winter zijn meer dan anderhalf miljoen(!) kippen, eenden en kalkoenen op besmette en verdachte pluimveebedrijven gedood. Anderen zitten uit voorzorg al maanden opgesloten en missen het gescharrel in de buitenlucht.

Buiten dat vogelgriep voor onnoemelijk veel dierenleed zorgt, kost het de overheid en de pluimveesector handen vol geld. En wat te denken van de risico’s voor de volksgezondheid. De kans dat het virus overslaat op mensen is klein, maar niet ondenkbaar.

De zeer dodelijke hoog pathogene varianten van het vogelgriepvirus zijn inmiddels endemisch in wilde vogels, dus dit probleem verdwijnt niet zomaar.

Daarom doen wij deze oproep aan de politiek:

  1. Zorg dat pluimvee gevaccineerd wordt
    Vaccinatie gaat ziekte en verspreiding van het virus tegen, waardoor er veel minder of geen dieren meer gedood hoeven te worden, en het risico voor de volksgezondheid afneemt.
  2. Zorg dat pluimveebedrijven niet in waterrijke gebieden staan
    Pluimveebedrijven in de buurt van grote wateren lopen meer risico op besmetting door contact met wilde vogels. Voorkom nieuwe bedrijven, en verplaats bestaande bedrijven of zorg dat ze kunnen omschakelen.
  3. Zorg dat pluimveebedrijven kleiner worden en verder uit elkaar staan
    Minder bedrijven in de Gelderse Vallei en rondom Venray verkleinen de kans op onderlinge bedrijfsbesmettingen. Minder dieren per bedrijf verkleint de kans op mutaties, en bij besmettingen hoeven minder dieren gedood te worden.

Er wordt de komende jaren door het kabinet flink geïnvesteerd in stikstof- en klimaatmaatregelen. Dan is het niet meer dan logisch om deze urgente kwestie daarin gelijk mee te nemen.

De Tweede Kamer heeft in aanloop naar het 'debat zoönosen' deze brief van ons ontvangen.

Voor aanpakken vogelgriep

Alleen al deze winter zijn er meer dan anderhalf miljoen(!) kippen, eenden en kalkoenen gedood vanwege vogelgriep. Anderen zitten al maanden opgehokt. Dit probleem verdwijnt niet zomaar. We roepen de overheid dan ook op om vogelgriep serieus aan te pakken.

Veelgestelde vragen