Onnodig afschot damherten gaat door

De Dierenbescherming probeert door middel van rechtszaken het afschot van damherten in de Noord- en Zuid-Hollandse duinen te stoppen. Helaas kwam er vandaag slecht nieuws voor de Zuid-Hollandse damherten. De rechtbank heeft ons beroep tegen de ontheffing, die het afschot mogelijk maakt, ongegrond verklaard. Dit betekent dat het, in onze ogen onnodige, doden van duizenden gezonde en in relatieve vrijheid levende dieren gewoon doorgaat. We overwegen nu om in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak.

Klein lichtpuntje

Ondanks de grote teleurstelling over de uitspraak zijn we toch blij met een klein lichtpuntje. Het argument dat het afschieten van damherten nodig is omdat er geen alternatieven zijn om aanrijdingen en schade aan gewassen buiten het leefgebied te voorkomen, vindt de rechtbank onvoldoende aangetoond. Op dit punt hebben we dus gelijk gekregen. Helaas voor de damherten vindt de rechter dit niet voldoende om de ontheffing in te laten trekken en het afschieten te stoppen.

Schade aan flora en fauna

De ontheffing is verleend omdat de beheerders en grondbezitters van de gebieden van mening zijn dat er teveel damherten in het gebied leven. Als belangrijkst argument blijft nu over de mogelijke schade aan de flora en fauna in de duingebieden. Dit houdt volgens ons geen stand. Natuurlijk doen herten zich tegoed aan bepaalde planten. Misschien is het jammer dat deze planten verdwijnen, maar het hoort bij de natuur en er komen nieuwe soorten voor terug. Als plantensoorten toch beschermd zouden moeten worden, kan dat ook met diervriendelijke methoden. Denk aan het plaatsen van prikkelstruiken ter bescherming of het gebruik van bepaalde geurstoffen waardoor dieren wegblijven bij de planten.

Hoger beroep

Helaas is dit niet de eerste tegenslag in onze strijd voor de damherten. Eerder besloot de rechtbank van Haarlem ook al om ons beroep tegen het afschot in Noord-Holland ongegrond te verklaren. Hiertegen hebben we hoger beroep aangetekend. We gaan nu ook de uitspraak voor Zuid-Holland goed bestuderen en ons beraden op verdere stappen. Wij zijn en blijven van mening dat het afschieten van de damherten niet nodig is en dat de dieren rust en ruimte verdienen. De mogelijkheid om ook in dit geval hoger beroep aan te tekenen nemen we serieus en zorgvuldig in overweging.

Een nadere uitleg en toelichting op onze visie op de damherten lees je op onze informatiepagina Damherten.