Opnieuw veel mis op paardenmarkt Zuidlaren

In september 2015 stapte de Dierenbescherming na vier jaar uit het Protocol Welzijn Paardenmarkten omdat er geen echte voortgang mee werd geboekt. Marktorganisaties reageerden verbolgen en voerden aan dat ze wel degelijk op de goede weg waren en het al prima gesteld was met het welzijn van de dieren op de markten. Nu, ruim een half jaar later, namen we de proef op de som en gingen kijken bij de paardenmarkt van de Voorjaarsmarkt in Zuidlaren. Helaas bleek er opnieuw veel mis te zijn. Uit onze bevindingen trekken we de conclusie dat het onmogelijk is om een paardenmarkt conform de wetgeving en het protocol te organiseren, zelfs met de beste intenties.

Met zes medewerkers trok de Dierenbescherming op woensdag 13 april in alle vroegte naar Zuidlaren om daar de paardenmarkt te beoordelen. Met goede hoop, want als er een paardenmarkt goed ingericht zou kunnen worden, dan zou het toch wel deze voorjaarsmarkt van Zuidlaren moeten zijn. Gezien het geringe aantal paarden (260-280) en de vrij ruime hoeveelheid beschikbare grond was er alle gelegenheid om de markt beter, diervriendelijker, in te richten. De praktijk was, ondanks het mooie weer, echter anders.

Verkeert aangebondenDe aanbindwijze van de paarden is niet voor elk dier veilig. Met name de Shetlanders en de pony’s draaien zich met regelmaat vast, omdat ze onder het touw door konden.


Wet- en regelgeving overtreden

De paardenmarkt is in strijd met diverse artikelen van de wet- en regelgeving. Met name als het gaat om de onnodige hoeveelheid stress dat paarden oplopen door naar een paardenmarkt getransporteerd te worden, er de hele dag in de drukte te staan én de absolute onvoorspelbaarheid van de gehele situatie. De organisatie voldoet vrijwel volledig niet aan het Protocol Welzijn Paardenmarkten, waar zij zelf notabene een wezenlijk onderdeel van zijn. Het viel ons ook op dat de organisatie geen weet bleek te hebben van de inhoud van het protocol.

Onkunde of onwil

Over de kundigheid en goede wil van de organisatie valt weinig met zekerheid te zeggen. Er gaat in ieder geval het nodige mis en de organisatie lijkt machteloos om het een goede invulling te geven. Dit neigt in eerste instantie naar onkunde, maar zodra er relevante problemen worden aangekaart lijkt de organisatie niet in te willen grijpen. Het is volgens ons onmogelijk om een paardenmarkt conform de wetgeving te organiseren, zelfs met de beste intenties. Dit vereist namelijk een dusdanig grote verandering in handelen van zowel de organisatie, de handelaren en het publiek dat er niets meer van een paardenmarkt overblijft.

Verslag Voorjaarsmarkt Zuidlaren

De Dierenbescherming heeft een uitgebreid verslag van haar bezoek aan de paardenmarkt opgesteld. De markt is beoordeeld op basis van de relevante wetgeving ten aanzien van dierenwelzijn en dierenmarkten én op basis van het Protocol Welzijn Paardenmarkten, waar de organisatie van de paardenmarkt zich aan verbonden heeft. Door middel van beeldmateriaal (foto en video) is geprobeerd om alle onderdelen zo goed mogelijk in beeld te brengen, zodat iedereen voor zichzelf kan beoordelen in hoeverre het wel of niet door de beugel kan.

Lees verder: Verslag Voorjaarsmarkt Zuidlaren.