Oproep aan de minister om kooien voor leghennen te verbieden

In een brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit roept de Dierenbescherming op om alle kooisystemen voor leghennen in Nederland te verbieden. In 2021 worden de verrijkte kooien verboden, maar de zogenaamde koloniekooien blijven toegestaan. Een goed dierenwelzijn is ook in deze aangepaste kooien niet mogelijk.
Oproep aan de minister om kooien voor leghennen te verbieden

Kooisystemen

Zo’n 15 jaar geleden werden de meeste Nederlandse leghennen nog in batterijkooien gehouden, nu leeft het overgrote merendeel in scharrelsystemen, al dan niet met vrije uitloop. Maar ruim 6 miljoen van de bijna 50 miljoen Nederlandse leghennen worden nog steeds in kooisystemen gehuisvest. Het gaat dan om zogenaamde ‘verrijkte’ kooien en koloniekooien: kooien die iets minder kaal zijn dan batterijkooien en die de dieren iets meer ruimte bieden. In de praktijk voldoen deze kooien niet aan de behoeftes van de dieren waardoor ze geen goed welzijn hebben.

Deze kippen verblijven in verrijkte kooien.

Koloniekooien

Gelukkig verbiedt Nederland de verrijkte kooien per 1 januari 2021. Maar de koloniekooien blijven wel toegestaan. Deze bieden iets meer ruimte dan de verrijkte kooien, maar voldoen totaal niet aan de behoeftes van de dieren. De beperkte bewegingsvrijheid leidt tot stress, frustratie en minder goed ontwikkelde botten en spieren. Ook kunnen de dieren moeilijk vluchten voor agressieve hokgenoten. De vrijwel kale omgeving zorgt ervoor dat de dieren hun natuurlijke gedrag niet of nauwelijks uit kunnen voeren, wat zorgt voor nog meer stress.

Oproep aan de minister

In de supermarkten zijn al jaren geen kooi-eieren meer te koop. Steeds meer voedingsproducenten stappen ook voor verwerkte producten, zoals mayonaise, cake of pasta, af van het gebruik van kooieieren. Economisch wordt het daardoor steeds minder aantrekkelijk voor bedrijven om te investeren in kooisystemen. Omdat de kooisystemen zowel uit dierenwelzijns- als uit economisch oogpunt niet houdbaar zijn, roepen we de minister op om niet alleen de verrijkte kooien, maar ook de koloniekooien te verbieden, en zo het leven van miljoenen leghennen te verbeteren.

Stop de Kooien

Dit probleem speelt niet alleen in Nederland: in veel andere landen wordt de meerderheid van de hennen nog in kooien gehouden. Onlangs stelde Eurogroup for Animals, de organisatie die ruim 50 dierenwelzijnsorganisaties uit 24 EU-lidstaten (waaronder de Dierenbescherming) vertegenwoordigt bij de Europese Unie, richtlijnen op om hennen in kooivrije systemen te houden. Ook riep ze haar leden in alle lidstaten op om dit onderwerp bij hun minister aan te kaarten. Daarnaast wordt door veel Europese dierenbeschermingsorganisaties actie gevoerd tegen kooien door middel van het burgerinitiatief Stop de Kooien.


Wat kun jij doen?

Wil je ons helpen in de strijd tegen kooisystemen voor leghennen? Teken dan het burgerinitiatief Stop de Kooien. Hierin vragen we niet alleen aandacht voor leghennen, maar ook voor konijnen, zeugen en kalfjes die in kooien gehouden worden.

Let daarnaast op als je producten koopt waarin eieren verwerkt zijn: check even of er minimaal gebruik is gemaakt van eieren met het Beter Leven keurmerk. Deze eieren zijn niet afkomstig uit kooisystemen en er worden extra eisen gesteld voor een beter dierenwelzijn.