Pak de oorzaak aan, niet de dieren

Deze oproep doe ik namens de Dierenbescherming als reactie op de steeds weer oplaaiende discussie over het redden van weidevogels en de wens om daarvoor de predatoren te doden. Gisteren was het de kat en nu is het weer de vos. Morgen de steenmarter. Als predator ben je je leven niet zeker in Nederland. Want dat die arme weidevogels massaal het loodje leggen, is allemaal de schuld van die irritante natuurlijke vijanden. Afknallen maar, probleem opgelost! Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Vroeger ging het uitstekend met de weidevogel en toen liepen er ook genoeg vijanden rond. Laten we kijken naar echte oplossingen. Met de focus op predatoren, en niet de achterliggende oorzaken, gaan we de weidevogel namelijk niet redden.
Femmie Smit

Door: Femmie Smit Programmamanager In het Wild Levende Dieren

Pak de oorzaak aan, niet de dieren

Geen wildlijst

Stop eerst eens met de plezierjacht op dieren als konijnen, hazen, houtduiven en fazanten. Met het vullen van het bord van de jager, ontneem je de roofdieren hun maaltijd. Het is dan ook niet zo vreemd dat deze zich vervolgens richten op kwetsbaardere weidevogels om hun maag te vullen. Het gaat overigens ook al jaren steeds minder met de dieren die op de zgn. wildlijst staan, dus wat ons betreft wordt die sowieso afgeschaft.

Vroeger ging het uitstekend met de weidevogel en toen liepen er ook genoeg vijanden rond. Laten we kijken naar echte oplossingen.

Meer en beter leefgebied

Daarnaast is het van essentieel belang dat het landbouwgebied weer leefbaar wordt voor de weidevogels. Dat is onder meer te bereiken door te zorgen voor plasdras, kruidenrijkgrasland en een gezonde bodem en bodemleven. Dat laatste kan door het land te bemesten met ruige stalmest (ipv dunne drap injecteren in de bodem). Die stalmest helpt met name rode wormen en die helpen op hun beurt zowel boer als weidevogel. Voor de een zorgen ze voor een vruchtbare grond, voor de ander zijn ze noodzakelijk voedsel. En nu ik het er toch over heb, mest en stro blijken vol gevaarlijke chemicaliën te zitten. Minder, of liever geen chemicaliën gebruiken in bijvoorbeeld krachtvoer en bij plaagdierbestrijding is dus ook van groot belang. Tot slot noem ik nog even de slachtende maaimachines die veel te hard, veel te vroeg en veel te vaak het gras, de weidevogels en de hazen voor de neus van de roofdieren doodmaaien.

Met het vullen van het bord van de jager, ontneem je de roofdieren hun maaltijd. Het is dan ook niet zo vreemd dat deze zich vervolgens richten op kwetsbaardere weidevogels om hun maag te vullen.

Dank u wel

Zolang het geweer en de intensieve landbouw regeren gaan we de weidevogel niet redden, zeker niet door nog meer dieren de dood in te jagen. Beste beleidsmakers, pak de oorzaak aan en niet de dieren. Dank u wel.