Geen wildlijst

Weg met de plezierjacht – deze dieren hebben we nodig

Zonder aantoonbare reden behalve vanuit je hobby wilde dieren afschieten, dat is in Nederland vast verboden – zou je zeggen. Toch is het gewoon toegestaan. In Nederland zijn vijf diersoorten vogelvrij verklaard doordat ze op een plezierjachtlijst staan. Het gaat om de wilde eend, haas, fazant, houtduif en het konijn. Zij staan op iets dat nogal vergoelijkend de ‘wildlijst’ is genoemd en mogen in het jachtseizoen zonder opgaaf van reden zonder grenzen of voorwaarden afgeschoten worden. Daar moeten we vandaag nog mee ophouden, want er staan twee soorten op deze lijst waar het in Nederland helemaal niet goed mee gaat.

Stop plezierjacht

De Dierenbescherming pleit al sinds jaar en dag tegen deze plezierjacht. Wij zijn van mening dat het doden van wilde dieren enkel te rechtvaardigen is, als er sprake is van gevaarlijke verkeerssituaties of als dieren schade aan bijvoorbeeld dijken veroorzaken én als er al uitgebreid geprobeerd is om de dieren te verjagen zonder ze te doden. Dit valt dan onder de zogenaamde ‘beheerjacht’. Er wordt door jagers graag gepraat over het schieten van dieren vanuit de beheerjacht. De tienduizenden dieren die worden geschoten puur voor de hobby, daar wordt liever over gezwegen. Want hoe een overgrote meerderheid van het Nederlands publiek daar over denkt, blijkt wel uit het onderzoek ‘Nederlanders en de jacht’ uit december 2018 wat in opdracht van de Dierenbescherming is uitgevoerd door Blauw Research: dat vindt het overgrote deel van  Nederland echt niet acceptabel.

Veel dierenleed

Het is al erg genoeg dat wilde dieren gedood worden in het kader van beheer. De Nederlandse natuur komt namelijk steeds verder onder druk te staan. Dat daarbovenop ook nog gejaagd mag worden voor de lol zorgt voor veel onnodig leed en verstoring van onze kwetsbare natuur. Niet alle dieren zijn in één keer dood, sommige jachtmethodes, zoals de drijfjacht op hazen, leiden tot extreem dierenleed.

Daarnaast leven veel dieren in het wild juist van andere dieren. Door plezierjacht ontneem je predatoren dus hun prooi waardoor de voedselketen in de Nederlandse natuur verder verslechterd. Met grote gevolgen, want waar vossen bijvoorbeeld minder wilde eenden, hazen en konijnen kunnen vangen, zullen ze juist meer weidevogels gaan eten. Terwijl de Nederlandse weidevogels juist al in rap tempo verdwijnen. De wilde eend, fazant en houtduif zijn de laatste jaren qua aantal sterk gedaald, voor de hazen en konijnen is het aantal redelijk stabiel, maar wel een fractie van wat er rond de jaren 60 aanwezig was. Al deze dieren hebben een zekere afhankelijkheid van elkaar en plezierjacht grijpt op een gevaarlijke manier in op de biodiversiteit.


De haas staat op de wildlijst en mag in een bepaalde periode voor plezier bejaagd worden.

Wat wil en doet de Dierenbescherming?

Ons pleidooi is: laat wilde dieren zoveel mogelijk met rust, verbeter hun leefomgeving en gun roofdieren hun prooien. Schaf de wildlijst af. In geval er serieus sprake is van schade of overlast, en diervriendelijkere alternatieven niet voor handen zijn om deze te voorkomen, zijn er in de huidige wetgeving meer dan genoeg mogelijkheden om dieren te doden. Daar worden diezelfde jagers voor gevraagd, dus zij hebben dan nog voldoende ruimte voor hun hobby. Daarom pleiten we voor afschaffing van de lijst bij de politiek via ons lobbywerk en samen met andere organisaties.

Wat kun jij doen?

Als het weer tijd is om naar de stembus te gaan, stem diervriendelijk. Bekijk de verkiezingsprogramma’s goed en bestudeer het stemgedrag van de mensen die vanuit de partij een zetel innemen. En draag uit dat je tegen plezierjacht bent.


De houtduif staat op de wildlijst.