Geen wildlijst

Het jagen op dieren voor het plezier, of het nu in Afrika is of in Nederland, dat wil niemand – zou je zeggen. Toch is het in Nederland gewoon toegestaan. Onder voorwaarden weliswaar en op een beperkt aantal soorten. De Dierenbescherming pleit al jaar en dag tegen deze hobbyjacht en is van mening dat het doden van wilde dieren enkel te rechtvaardigen is, als er sprake is van serieuze schade aan eigendommen én deze schade niet te voorkomen is met diervriendelijkere alternatieven. Dat een overgrote meerderheid van het Nederlands publiek er net zo over denkt, blijkt wel uit het onderzoek ‘Nederlanders en de jacht’ uit december 2018 wat in opdracht van de Dierenbescherming is uitgevoerd door Blauw Research.

Vogelvrij

Op de wildlijst staan de wilde eend, haas, fazant, houtduif en het konijn. Deze dieren mogen in een bepaalde periode voor plezier en/of consumptie bejaagd worden. De voorwaarden waaronder dit gebeurt, zijn veel te ruim en dieren zijn min of meer vogelvrij verklaard. Hun lot ligt in handen van de jager en de boer. Deze jacht wijzen wij pertinent af. Voor de Dierenbescherming is het plezier dat de jager hieruit verkrijgt, van ondergeschikt belang en weegt dit niet op tegen het leed dat de dieren wordt aangedaan.

De haas staat op de wildlijst en mag in een bepaalde periode voor plezier en/of consumptie bejaagd worden.

Hobbyjacht versus beheerjacht

Tegenover hobbyjacht staat beheerjacht. Hierbij wordt eerst serieus gekeken of het echt nodig is dat dieren gedood worden. Bijvoorbeeld omdat ze schade toebrengen aan gewassen of omdat ze een gevaar opleveren voor de luchtvaart of in het verkeer. Het kan ook zijn dat er te veel dieren van één soort zijn en hierdoor andere diersoorten te weinig ruimte krijgen. Ook in deze gevallen is de Dierenbescherming in de basis tegen afschot en dient er eerst gekeken te worden naar diervriendelijkere alternatieven en/of schadevergoeding aan bijvoorbeeld boeren. Maar beheerjacht is altijd nog beter te verantwoorden dan in de wilde weg dieren afschieten.

Geen recht meer op oogsten uit de natuur

Jagers proberen een romantisch beeld neer te zetten. Volgens hen staan ze dichtbij de natuur, zijn ze milieubewust en mogen ze daar best wat uit schieten om ’s avonds met een goed glas wijn op te peuzelen. Heel fijn voor de jager, maar niet voor het dier dat daar op het bordje ligt. Het recht om uit de natuur te oogsten, is al lang geleden verspeeld doordat we dieren zijn gaan houden voor consumptie om alle monden te kunnen voeden. De ruimte die de vee-industrie (en infrastructuur, woningbouw en industrie) in beslag neemt, is gigantisch. Die ruimte is niet of nauwelijks meer beschikbaar voor wilde dieren. Daarbij consumeren we in Nederland per jaar alleen aan varkens al meer dan 5 miljoen dieren. Het aantal wilde zwijnen in Nederland bedraagt zo’n 6000 dieren. Binnen één dag zouden we door ons ultieme stukje scharrelvarken heen zijn. Ditzelfde geldt net zo goed voor de soorten die op de wildlijst staan. Op een verantwoorde manier leven van de natuur kan dus niet meer.

Het aantal wilde zwijnen in Nederland bedraagt zo’n 6000 dieren. Binnen één dag zouden we door ons ultieme stukje scharrelvarken heen zijn.

Veel dierenleed

Het is al erg genoeg dat wilde dieren gedood worden in het kader van beheer. Dat daarbovenop ook nog gejaagd mag worden voor de lol en benutting (om het dier op te eten) zorgt voor veel onnodig leed en verstoring. Niet alle dieren zijn in één keer dood, sommige jachtmethodes, zoals de drijfjacht op hazen, leiden tot extreem dierenleed.

Daarnaast leven veel dieren in het wild juist van andere dieren. Zij zijn daar afhankelijk van. Elk dier dat wij onszelf toe-eigenen ontneemt een wild dier dat daarvan afhankelijk is van voedsel. Concurreren met roofdieren door hun prooien te benutten, moet je in de huidige tijd niet meer willen. Ook overbenutting ligt op de loer. De wilde eend, fazant en houtduif zijn de laatste jaren qua aantal sterk gedaald, voor de hazen en konijnen is het aantal redelijk stabiel, maar wel een fractie van wat er rond de jaren 60 aanwezig was.

Wat wil en doet de Dierenbescherming?

Ons pleidooi is: laat wilde dieren zoveel mogelijk met rust, verbeter hun leefomgeving en gun roofdieren hun prooien. Schaf de wildlijst af. In geval er serieus sprake is van schade of overlast, en diervriendelijkere alternatieven niet voor handen zijn om deze te voorkomen, zijn er in de huidige wetgeving meer dan genoeg mogelijkheden om dieren te doden. Daar is een wildlijst absoluut niet voor nodig. We pleiten hiervoor bij de politiek via ons lobbywerk en strijden hiervoor samen met andere organisaties.

Wat kun jij doen?

Allereerst kun je er voor kiezen geen wild te eten. Vervolgens kun je, als het weer tijd is om naar de stembus te gaan, diervriendelijk stemmen. Bekijk de programma’s goed en bestudeer het stemgedrag van de mensen die vanuit de partij een zetel innemen. 

De houtduif staat op de wildlijst.