Petitie tegen hittestress overhandigd aan ministerie van LNV

We hebben gisteren, samen met Eyes on Animals, de petitie 'Laat ons niet stikken' overhandigd aan directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Lieke Hendrix. De ondertekenaars pleiten voor betere maatregelen om dieren tijdens transport naar het slachthuis te beschermen tegen hittestress. De petitie is maar liefst 43.788 keer ondertekend.
Petitie tegen hittestress overhandigd aan ministerie van LNV

Bestaande maatregelen schieten tekort

Naar aanleiding van inspecties van Eyes on Animals op Nederlandse slachthuizen in de zomer van 2018, startten we samen de campagne 'Laat ons niet stikken'. Sinds 2016 zijn er door verschillende partijen hitteprotocollen opgesteld om dieren op transport beter te beschermen tegen de gevolgen van warm weer, maar tijdens de hete zomer van 2018 werd weer duidelijk dat deze maatregelen tekort schieten. Daarom stelden we tien actiepunten op die volgens ons geïmplementeerd moeten worden om dit probleem aan te pakken.

Margreet Steendijk van Eyes on Animals, Lieke Hendrix van het Ministerie LNV en Gemma Willemsen van de Dierenbescherming tijdens de overhandiging van de petitie.

Maatregelen wettelijk vastleggen

Zo moeten dieren bijvoorbeeld op het koelste moment van de dag (’s nachts) getransporteerd en geslacht worden, moeten de veewagens aangepast worden om de dieren beter te kunnen koelen en moeten er al vanaf 21°C aanpassingen gedaan worden om hittestress te voorkomen. Een uitgebreid overzicht van alle actiepunten is terug te lezen in het rapport 'Op de bres tegen hittestre'. De rol van de minister en de overheid hierin, is ervoor zorgen dat de NVWA voldoende handvatten heeft om hittestress vast te stellen en hier consequenties aan te verbinden. De Dierenbescherming en Eyes on Animals willen dat hiervoor maatregelen wettelijk worden vastgelegd. Ook willen wij graag betrokken worden bij het opstellen van een protocol voor NVWA-medewerkers om hittestress bij verschillende diersoorten vast te stellen.

Blijvende inzet tegen hittestress

Wij en Eyes on Animals bedanken alle ondertekenaars en blijven ons inzetten voor maatregelen die hittestress tijdens transport kunnen voorkomen. Deze zomer worden er een aantal slachthuizen bezocht en wordt er met verschillende partijen gesproken over mogelijkheden tot verbetering. Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte.