Laat ons niet stikken

Stop hittestress bij slachtvee!

De snikhete zomer van vorig jaar heeft bij miljoenen dieren in de vee-industrie gezorgd voor veel leed. Vooral het transport naar het slachthuis was vaak dieronterend. Beelden van Eyes on Animals laten opeengepakte varkens zien, die in bloedhete veewagens, lang moeten wachten tot ze eindelijk worden uitgeladen.

Vreselijke beelden

Wat je dan ziet gaat door merg en been. De dieren proberen van alles om af te koelen, maar het lukt gewoon niet. Ze drukken zich tegen de ventilatoren van de veewagen, steken hun kop naar buiten, schuimbekken en door de snelle ademhaling gaan hun buiken razendsnel op en neer. Ze liggen op elkaar met hun bek wijd open. Sommige varkens verkeren zelfs in levensgevaar.

Hitteprotocollen schieten tekort

En het gaat niet alleen bij varkens mis, maar ook bij andere dieren in de vee-industrie zoals bij kalveren en vleeskuikens. De paar maatregelen, die pas vanaf 27 °Celsius genomen worden, helpen niet of onvoldoende. Zo zijn de ventilatoren die gebruikt worden vaak te klein en zitten dieren zo dicht op elkaar dat ze hun warmte niet kwijt kunnen. De hitteprotocollen, die door de overheid en de veehouderijsector zelf zijn opgesteld, schieten tekort en bevatten enkel vrijblijvende afspraken. Hierdoor kunnen transporteurs en slachthuizen niet bestraft worden als ze afspraken niet nakomen.


In het rapport Op de bres tegen hittestress stellen de Dierenbescherming en Eyes on Animals 10 actiepunten voor.

Stop hittestress

We roepen de veetransporteurs, de slachterijen én de Minister van Landbouw op om hittestress, bij dieren in de vee-industrie tijdens transport, een halt toe te roepen. Zorg, vóór komende zomer, voor een hitteprotocol met maatregelen die wél werken en stel dit wettelijk verplicht. Hierdoor kan er gehandhaafd worden door de NVWA als het protocol niet goed wordt nageleefd

43.788 handtekeningen!

Maar liefst 43.788 mensen hebben de petitie #Laatonsnietstikken ondersteund. Alle ondertekenaars enorm bedankt!

Binnenkort worden de handtekeningen aan Minister Schouten overhandigd en blijven we bij de sector en de politiek aandringen op een aangescherpt protocol. Eyes on Animals bezoekt komende zomer opnieuw slachterijen, om met eigen ogen te aanschouwen of nu wel extra maatregelen worden getroffen. We houden jullie op de hoogte.