Positieflijst belangrijker dan ooit

Wat heeft de corona-uitbraak veel losgemaakt over hoe we met dieren omgaan. De crisis is natuurlijk heel erg, maar er moeten ook lessen uit worden getrokken. Veel aandacht gaat uit naar de dieren die worden gegeten, naar de effecten van dit alles op biodiversiteit en het grote aantal proefdieren dat nodig is in de aanpak van corona. Maar er moet ook worden stilgestaan bij het feit dat je op dit moment nog vrijwel elk dier in Nederland als burger gewoon mag houden. Ook als bekend is dat bepaalde diersoorten een serieuze bedreiging kunnen zijn voor de gezondheid van andere dieren, of de volksgezondheid.
Elly von Jessen

Door: Elly von Jessen Programmamanager Diervriendelijk Ondernemen

Positieflijst belangrijker dan ooit
Wat goed daarom dat onze collega’s van Stichting Aap meededen aan een opiniepeiling over wat wij in ons land anno 2020 vinden van het houden van exotische dieren. Daaruit blijkt dat 77% van alle Nederlanders vindt dat exotische dieren niet als huisdier gehouden zouden mogen worden. En nog eens 82% van de mensen geeft aan dat de handel in deze dieren beter geregeld moet worden.

Zoals Stichting Aap opmerkt: “Het is een wonder dat een dodelijk virus zoals het huidige coronavirus nog niet eerder opdook. Er worden in Europa miljoenen exotische dieren gehouden – vaak onder slechte omstandigheden en zonder adequate kennis, registratie en controle. We voelen ons enorm gesteund dat een grote meerderheid van de bevolking ook nee zegt tegen de ongebreidelde handel in dieren die zoveel risico’s met zich meebrengt”.

De Japanse eekhoorn staat op de positieflijst.
Daar is de Dierenbescherming het hartgrondig mee eens. Mensen realiseren zich vaak nog te weinig dat ook huisdieren gefokt, vervoerd en verhandeld worden en het niet alleen om de hobby van mensen gaat om een slang, of zelfs cavia te willen hebben.

De hele huisdierhandel is veel groter dan we ons vaak realiseren, dat komt ook omdat er zo weinig harde gegevens over zijn, de sector is verre van transparant. Waar van elk varken in de veehouderij vanaf de geboorte van alles moet worden bijgehouden en daar dus ook goede systemen voor zijn, is dat niet zo bij gezelschapsdieren. En dat in een modern land als Nederland anno 2020. Dit is zeker iets waar de overheid en de sector zelf veel harder aan moet trekken. Een belangrijke stap daarin is zeker om nu door te zetten met de Positieflijst.