Provincie Noord-Holland stemt opnieuw voor afschot damherten

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben ingestemd met het afschieten van duizenden gezonde damherten die in de Noord-Hollandse duinen leven. Een motie van de Partij voor de Dieren om hiervan af te zien, werd op maandag 8 februari met 35 tegen 18 stemmen afgewezen.

De Dierenbescherming is erg teleurgesteld in deze uitslag, we zijn van mening dat afschot niet nodig is en dat er beslissingen worden genomen op basis van verkeerde informatie. In afwachting van de officiële ontheffing voor het afschieten van de dieren bereiden we juridische stappen voor om dit tegen te houden.


Begin januari hebben we nog geprobeerd om de provincie te overtuigen van onze visie. De Dierenbescherming wil de damhertenzoveel mogelijk rust en ruimte geven binnen de grenzen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Eventuele overlast kan op diervriendelijke manieren worden voorkomen, de biodiversiteit van het gebied verandert, maar dat draagt juist bij aan de uniciteit van het gebied, het is beter voor het dierenwelzijn en de vele bezoeker van het gebied kunnen blijven genieten van de damherten.

Een uitgebreide beschrijving van onze visie is te lezen in het artikel: 'Geef damherten de ruimte'.