Raad van State staat afschieten damherten toe

De Dierenbescherming is zwaar teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State van woensdag 20 december over de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het nationaal park Zuid-Kennemerland. In een hoger beroep hebben we proberen te voorkomen dat duizenden gezonde damherten worden afgeschoten, helaas is dit beroep ongegrond verklaard. Dit betekent dat het afschieten van de dieren doorgaat en er in totaal zo'n 3000 dieren, in onze ogen onnodig, worden omgebracht. Dit raakt ons diep in het hart.
Raad van State staat afschieten damherten toe

Argumenten

Volgens de provincies Noord- en Zuid-Holland leven er te veel dieren in het duingebied. Hierdoor zou er schade aan planten en dieren ontstaan en de verkeersveiligheid zou in het geding zijn. Wij zijn het hier niet mee eens en hebben met uitgebreide onderbouwing aangetoond dat dit niet het geval is, of dat het met alternatieve maatregelen op te lossen is. Helaas en tot onze grote teleurstelling gaat de Raad niet of nauwelijks in op onze argumenten en oordeelt zij in haar persbericht dat "de provincies de noodzaak van het doden van damherten voldoende hebben onderbouwd".

De uitspraak betekent dat het afschieten van de dieren doorgaat en er in totaal zo'n 3000 dieren, in onze ogen onnodig, worden omgebracht. Dit raakt ons diep in het hart.

Geen verder beroep meer mogelijk

Met deze uitspraak van de Raad van State zijn er geen verdere juridische stappen mogelijk om het afschot te voorkomen. De Raad: "De uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak betekenen dat de ontheffingen voor het doden van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het nationaal park Zuid-Kennemerland in stand blijven en onherroepelijk zijn geworden". Ondanks dat we wisten dat het juridisch een moeilijke zaak zou worden, hebben we er alles aan gedaan het tij te keren tot aan de hoogste rechter aan toe.

Dit bericht wordt mogelijk nog aangepast na verdere bestudering van de uitspraken.