Rondetafelgesprek jacht in Tweede Kamer

Jurist Léon Ripmeester schuift aan in parlement om te spreken over jacht

Jurist Léon Ripmeester van de Dierenbescherming was donderdag aanwezig bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Bij dit gesprek, waarin werd gesproken over jacht, was Léon uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de juridische kant van de discussie.

Rondetafelgesprek jacht in Tweede Kamer

Op uitnodiging van Leonie Vestering, Kamerlid van de Partij voor de Dieren (PvdD), was Léon Ripmeester uitgenodigd om te spreken bij een rondetafelgesprek over jacht. Daar constateerde Léon, zoals de Dierenbescherming al eerder communiceerde, dat het een goede zaak is dat ‘benuttingsjacht’ op het konijn, en deels ook op de haas, dit seizoen gesloten blijft. Maar tegelijkertijd wees de jurist erop dat er méér moet gebeuren. Hij wees de aanwezigen bij het gesprek dan ook op drie zaken.

Tekst gaat verder onder de reportage van Léons bezoek aan de Tweede Kamer


Het wettelijk regime van benuttingsjacht dient te worden heroverwogen

Onze juridisch expert wees erop dat de Nederlandse wildlijst, de lijst met diersoorten waar in bepaalde periodes vrij op gejaagd mag worden, steeds korter is geworden. Dit omdat soorten soms zodanig in hun voortbestaan werden bedreigd, dat benuttingsjacht onverantwoord is. Daarop aanvullend werd er op gewezen dat het met de vijf soorten die nu nog wél op de lijst staan ook zeer slecht gesteld is. Kortom: ‘De tijd is gekomen om het wettelijk regime van benuttingsjacht definitief op te gaan heffen’

Sluiten van de jacht als eerste stap

‘Het gaat eenvoudigweg niet goed met de vijf resterende vrij bejaagbare wildlijstsoorten’, aldus Léon. Die vijf soorten zijn haas, konijn, houtduif, wilde eend en fazant. Als lonkend perspectief werd gewezen op de Omgevingswet, die zo spoedig mogelijk in werking treedt, waarop het mogelijk moet zijn om géén diersoorten meer op een wildlijst met vrij bejaagbare soorten te plaatsen. Zeker omdat uit onderzoeken van Sovon en de WUR, die in opdracht van de minister zijn uitgevoerd, blijkt dat de mate van instandhouding van de vijf resterende wildlijstsoorten onder druk staat.

Landelijk sluiten, niet provinciaal

De Dierenbescherming twijfelt aan de juistheid van de beslissing om de jacht op de haas slechts in drie provincies te sluiten. Volgens Léon blijkt uit nationale- en internationale regelgeving duidelijk dat zo’n besluit minimaal op nationaal niveau genomen zou moeten worden, uitgaande van de stand van de soort op landelijk niveau. In feite zou de jacht op alle vijf de wildlijstsoorten gesloten moeten worden, nu de stand zorgelijk is.

Oproep

Aan het einde van het rondetafelgesprek deed de Dierenbescherming via Léon een oproep. Met begrip voor de complexiteit van de materie, is het tijd om zaken gedaan te krijgen. Léon roept dan ook Kamerleden op om zich sterk te maken voor een heroriëntatie en heroverweging van het wettelijk verankerde jachtregime, en naar de wetswijzigingen die daarvoor nodig zijn.

De Partij voor de Dieren dient, zo bleek direct na afloop, een wetsvoorstel in om jacht op alle vijf de wildlijstsoorten te stoppen. De Dierenbescherming is het daar dus van harte mee eens, en de boodschap van het rondetafelgesprek lijkt dan ook goed te zijn geland.

Lees hier onze reactie op een eerdere consultatie over de jacht