Stem voor de ledenraadsverkiezingen

Van 2 november tot en met 11 november 2020 vinden de verkiezingen voor de ledenraad van de Dierenbescherming plaats. De ledenraad wordt eens per drie jaar democratisch gekozen. Leden kunnen tot en met 11 november met een stempas kiezen uit de verschillende ledenraadskandidaten.

Stem voor de ledenraadsverkiezingen
Update: De stemming is gesloten. Kijk hier voor de uitslag

De afgelopen weken hebben alle leden van de Dierenbescherming een stemkaart ontvangen via de post. Heb jij ook zo'n stemkaart ontvangen? Klik dan hier om te stemmen! Via dierenbescherming.nl/verkiezing kun je jouw stempasgegevens invullen en twee stemmen uitbrengen: één stem op een landelijke en één stem op een provinciale kandidaat.

Ledenraad Dierenbescherming


Een vereniging zoals de Dierenbescherming bestaat uit leden. Binnen deze structuur vormt de ledenraad een belangrijk orgaan. De ledenraad fungeert als klankbordgroep voor de bestuurder en kan input leveren ten aanzien van strategische dierinhoudelijke onderwerpen. Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse dialoogdag in relatie tot het jaarplan. De ledenraad houdt hierbij rekening met de achterban van de Dierenbescherming, zodat deze zich gehoord en vertegenwoordigd voelt. Als lid van de ledenraad vertegenwoordig je immers de leden van de Dierenbescherming. De ledenraad werkt, net zoals de raad van toezicht, samen met de bestuurder en richt zich hierbij op het dierenwelzijn, de kern van de Dierenbescherming.

Er zijn 36 kandidaten voor de ledenraad. 25 leden kunnen deel uitmaken van de ledenraad. De uitslag van de verkiezing wordt begin december bekendgemaakt.