Stop lange veetransporten!

De Dierenbescherming roept Europarlementariërs op te stemmen tegen lange veetransporten. Deze week stemt het Europees Parlement over de barre omstandigheden van dieren die veel te lange afstanden afleggen. Hoe kan het dat er zo met dieren wordt omgegaan? Wetgeving staat dit lijden niet toe, maar het gebeurt wel. Dit moet afgelopen zijn!

Stop lange veetransporten!

Uit onderzoek van het Europees Parlement naar misstanden bij diertransporten blijkt dat het schort aan regels voor het beschermen van dierenwelzijn. Daarnaast verschilt het per land of dierenwelzijnsregels goed gecontroleerd en gehandhaafd worden. Dit resulteert in héél véél dierenleed. Denk bijvoorbeeld aan ruimtegebrek, benauwdheid, verwondingen, stress en diersterfte. Het Europees Parlement kijkt vooralsnog vooral naar minimale verbeterpunten. Dat moet anders. Eurogroup for Animals, waar de Dierenbescherming deel van uitmaakt, pleit voor ingrijpende systeemveranderingen. Zo roepen we op dat parlementsleden o.a. stemmen voor:

  • een verbod van export van vee naar buiten de EU;
  • een verbod op transport van landbouwhuisdieren jonger dan 35 dagen;
  • het binden van transport van vee aan een maximum duur van 8 uur en voor pluimvee en jonge dieren van 4 uur;
  • het niet transporteren van drachtige dieren die 40% of meer van hun drachttijd erop hebben zitten.


Stop lange veetransporten!

WAARSCHUWING: dit filmpje bevat zeer schokkende beelden.


Eurogroup for Animals (waar de Dierenbescherming deel van uitmaakt) laat zien wat er aan de hand is en waarom lange veetransporten niet door de beugel kunnen.

Afwachten...

Donderdag 20 januari vindt de stemming hierover plaats. We hopen dat een meerderheid van het Europees Parlement kiest in het belang van de dieren.