Dieren in de vee-industrie

In ons land worden jaarlijks meer dan 400 miljoen landbouwhuisdieren gehouden. Het gaat om varkens, koeien, kippen, schapen, geiten, eenden, kalkoenen, konijnen, nertsen en vissen. Ruim 95% leeft in de vee-industrie, waar ze tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk vlees, eieren, melk of bont moeten produceren.

Slechts een klein deel van de dieren wordt in diervriendelijker systemen, zoals biologisch, gehouden.

Ongeschikte leefomstandigheden

Alles draait om zo goedkoop en snel mogelijk produceren. Dieren worden weggestopt in krappe hokken en kooien, vaak zonder zachte ligplek, wat stress, verveling, onderlinge wrijving en veel ziekten tot gevolg heeft. Om te voorkomen dat ze elkaar verwonden, worden er ingrepen gedaan, zoals het kappen van snavels en het weghalen van hoorns. Dieren worden dus aangepast aan de ongeschikte leefomstandigheden, in plaats van andersom.

Dier centraal

Bij de huisvesting en verzorging zouden het natuurlijke gedrag en de behoeften van dieren centraal moeten staan. Varkens bijvoorbeeld moeten voldoende ruimte krijgen om op een vaste plek te kunnen liggen en kippen hebben strooisel nodig waarin ze stofbaden kunnen nemen, naar voer kunnen zoeken en nesten om hun eieren in te leggen.

Doorgefokt

De dieren in de vee-industrie worden doorgefokt op productiekenmerken. De plofkip is hiervan het schrijnendste voorbeeld. Ze groeit in nauwelijks 6 weken van een klein kuikentje naar een grote kip van 2 kilo. Haar skelet en organen kunnen die snelle groei nauwelijks bijhouden, zodat ze vaak moeilijk loopt of zelfs niet meer op de poten kan staan. Ook hartstoornissen en doodgroeien komen veel voor. Een ander voorbeeld is het Verbeterd Roodbont dikbilrund: door de bouw (gericht op zoveel mogelijk vlees op de billen), kunnen de kalfjes vaak alleen met een keizersnede ter wereld komen.

Veetransport

Veel dieren worden niet op één plek geboren, vetgemest of gemolken en geslacht, maar kris-kras door Europa vervoerd, vaak over veel te lange afstanden en onder slechte omstandigheden. Zo worden kalfjes van Letland naar Nederland gehaald om hier vet te mesten en te slachten. En lammetjes en schapen uit Nederland gaan op transport naar Zuid-Europa om daar gemest en geslacht te worden. Het vervoer leidt tot stress, uitputting, uitdroging, verwonding, ziekte en zelfs sterfte. Veetransport zorgt ook voor een verhoogd risico op verspreiding van besmettelijke dierziekten zoals mond-en-klauwzeer en varkenspest.

Wat de Dierenbescherming doet

Wij willen dat dieren niet langer worden gezien als productiemiddel. Er moet in de intensieve veehouderij letterlijk en figuurlijk meer ruimte komen voor dierenwelzijn. Zo dienen huisvesting en verzorging diergericht ontworpen en gerund te worden, door de belangrijkste behoeften van het dier als uitgangspunt te nemen.

Alternatief voor kiloknaller

Het alsmaar ‘kiloknallen’ met vlees moet afgelopen zijn. Veehouders verdienen daardoor zó weinig dat ze ook nauwelijks geld hebben om het welzijn van hun dieren te verbeteren. Om hier een handje bij te helpen, introduceerden we in 2007 het Beter Leven keurmerk. In dit sterrensysteem geldt: hoe meer maatregelen op het gebied van dierenwelzijn, hoe meer sterren er aan het product worden toegekend (met drie sterren voor (vergelijkbaar aan) biologisch). Hiermee helpen we veehouders om stapsgewijs het welzijn van hun dieren te verhogen.

Beïnvloeden bedrijven, burgers en overheid

Door lobby en samenwerking verbeteren we de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij. Zo werken we waar mogelijk samen met boerenorganisatie LTO Nederland aan het beëindigen van lichamelijke ingrepen en het verbeteren van de veehouderijomstandigheden. Burgers die vlees willen eten, kunnen dankzij het Beter Leven keurmerk een diervriendelijker keuze maken. En we lobbyen bij Eerste en Tweede Kamerleden, maar ook in Europa, voor diervriendelijker wet- en regelgeving.

Wat kan jij doen?

Als consument kun je je steentje bijdragen door kritisch te zijn wanneer je boodschappen doet. Eet geen of minder vlees, of kies met behulp van het Beter Leven keurmerk, voor een diervriendelijker alternatief. Op die manier laat je een duidelijke stem tegen de intensieve vee-industrie horen!

Dieren in de vee-industrie