Alternatieven afschieten wasberen niet genoeg onderzocht

Afschot in Limburg: hoe zit het?

In Limburg mag er op wasberen geschoten worden, omdat de opvang vol zit. De Dierenbescherming is hier geen voorstander van. Maar hoe komt het dat deze dieren nu ineens bejaagd mogen worden, en wat is ons alternatief?

Door: Niels Kalkman Persvoorlichter

Alternatieven afschieten wasberen niet genoeg onderzocht

Europese wetgeving

De Europese Unie ziet de wasbeer als zogeheten ‘invasieve exoot’, omdat dit uitheemse dier zich op de lange termijn in Europa zou kunnen vestigen, terwijl deze schadelijk zou zijn voor de natuur en volksgezondheid. Aantoonbare schade is in Nederland vooralsnog nooit vastgesteld. Het feit dat de wasbeer als exoot op de Unielijst staat, betekent dat de wasbeer volgens de Europese wetgeving ‘uit de natuur onttrokken moet worden’. Als dit geen haalbare optie meer is, moet elke lidstaat onderbouwen waarom dit zo is en hoe de populatie en de gevolgen daarvan dan beheersbaar blijven.

Gangbaar dier

In Duitsland kijkt men niet meer op van de wasbeer: er leven er inmiddels ongeveer een miljoen, ondanks dat ze ook daar worden geschoten. Ook in België zijn veel wasberen te vinden. Het is dus niet vreemd dat er zo nu en dan één de grens oversteekt. Op dit moment gebeurt dat veelal in Limburg, dat dus tussen Duitsland en België in ligt.

Zolang het risico beperkt blijft dat de dieren daadwerkelijk schadelijk zijn voor natuur en volksgezondheid, ziet de Dierenbescherming de noodzaak niet van het ‘verwijderen’ van álle exoten (zoals de wasbeer) uit de natuur. Daarnaast zijn wij van mening dat (invasieve) exoten dezelfde soort wettelijke bescherming zouden moeten hebben als de inheemse dieren. Wat betekent dat er eerst werende en verjagende maatregelen genomen zullen moeten worden, zeker ook om vestiging of verdere verspreiding te voorkomen.

Tijdelijke oplossing

De Europese wet- en regelgeving vraagt echter om een handelingsperspectief, zodat er ‘iets’ met dit dier gedaan wordt. Een voorbeeld is dat Stichting AAP wasberen tijdelijk opvangt en dat er vanuit daar wordt gezocht naar een definitieve opvangplek, waar het dier op een zo natuurlijke mogelijke manier verder kan leven. Dit is geen perfécte oplossing, maar wel een dierwaardig alternatief. Alleen zit de opvang bij Stichting AAP bomvol.

Wat vindt de Dierenbescherming?

De Dierenbescherming adviseert dat er eerst onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om anticonceptie toe te passen, om zo de populatie onder controle te houden. Ook moeten er afspraken worden gemaakt met de omringende landen om de instroom van wasberen te beperken. Dan kunnen we gelijk kijken naar de ervaringen met diervriendelijke alternatieven in het buitenland. Vooralsnog is er in elk geval geen urgente reden om meteen tot afschot over te gaan, voordat een en ander goed is nagegaan. In regionale overlegstructuren en via lobby en publiciteit doen we ons stinkende best om dit beleid aangepast te krijgen.

Voor dieren in het wild

Wilde dieren in Nederland komen geregeld in de problemen doordat ons land meer en meer is aangepast aan menselijke behoeftes. Wij pleiten voor een diervriendelijkere omgang met wilde dieren, en zoeken actief naar diervriendelijke oplossingen.

Alle dossiers