Tweede Kamer in debat over dierenwelzijnszaken

Woensdag 14 november was er een debat in de Tweede Kamer over dierenwelzijn en huisdieren. Die debatten zien we eigenlijk nooit op tv, wat best jammer is. Het is interessant te horen hoe de politiek en hoe een minister bezig zijn spelregels te maken voor hoe wij in Nederland met dieren omgaan. Dat is zeker niet de-ver-van-je-bed-show.

Elly von Jessen

Door: Elly von Jessen Programmamanager Diervriendelijk Ondernemen

Tweede Kamer in debat over dierenwelzijnszaken

Agendapunten

Op de agenda stonden onderwerpen waar iedereen in het dagelijks leven mee te maken heeft en waar de Dierenbescherming dagelijks mee bezig is. Het ging over de problemen met bijtincidenten, over de foute handel in hondenpups, over de idiote praktijk van het fokken van ‘designer’ katten en van geboorte af gehandicapte honden met een abnormaal korte snuit. Maar ook over ongewenste zwerfkatten en konijnenfokkers, die het teveel aan jonge konijntjes zelf wel even wegwerken. Er leven veel dieren in ons land, men gaat te vaak niet goed met hen om. De agenda had uitgebreid kunnen worden met het lot van papegaaien die alleen worden gehouden en de vroege dood van schildpadden, vissen en reptielen omdat ze in een te koude omgeving zaten, of niet de juiste voeding kregen.

Uitbreiding Positieflijst

Daarom was de Dierenbescherming blij met de vele vragen aan de minister over de stand van zaken van de zogenaamde 'Positieflijst'. Zo’n lijst geeft aan welke dieren als huis- of kijkdier gehouden kunnen en mogen worden. In België en Luxemburg werken ze er al mee, in Nederland is al wel een eerste beperkte lijst, maar hapert het proces steeds. Al vanaf 1992 wordt eraan gewerkt. Toen was minister Schouten natuurlijk nog niet verantwoordelijk, maar we hopen wel dat ze er alles aan doet om haar plan om in 2019 een eerste lijst voor zoogdieren te hebben waarmaakt. Het ligt misschien niet voor de hand dat de overheid huisdierbezit aan banden legt, maar keer op keer zien we dat het nodig is om dieren te beschermen tegen onkunde en dieronvriendelijke-mensenwensen. Sommige dieren kunnen ook een risico vormen voor mensen en andere dieren. Weloverwogen besluiten nemen over welke dieren goed en veilig kunnen worden gehouden is een belangrijke en noodzakelijke stap. Zo worden mensen ook geholpen om geen verkeerde keuzes te maken en zullen ze veel informatie kunnen krijgen om het goed te doen.

Zelfstandig houdverbod

Mensen maken ook opzettelijk foute keuzes, ze willen niet luisteren als hen verteld wordt dat ze niet goed voor hun dier zorgen en zijn lang niet altijd bereid het beter te doen. Die mensen mag je dan toch wel verbieden nog verder dieren te houden toch

? Wij vinden van wel in ieder geval en hebben jarenlang gepleit voor een zelfstandig houdverbod. Met succes: er ligt nu een concreet wetsvoorstel waardoor onder andere de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming straks meer ruimte krijgt om in te grijpen als mensen het ongelooflijk fout doen met een dier. Niet eerst allerlei andere maatregelen opleggen en moeten wachten, maar direct kunnen doorpakken.


Het debat blijven voeren

Het motto voor de Positieflijst is ‘voorkomen is beter dan genezen’; voor het houdverbod is dat misschien ‘wie niet horen wil moet voelen’. De Dierenbescherming is nu erg hoopvol dat het goed gaat komen met de lijst en het verbod. Daarvoor is het belangrijk dat politici en bewindspersonen het debat blijven voeren over dierenwelzijn. De liefde en passie voor dieren kan heel gezond zijn en veel van onze dierlijke vrienden varen daar wel bij. Los daarvan moeten dieren kunnen rekenen op een goede wettelijke bescherming.