Veel mis bij vogelhandel in Nederland

In twee recent uitgezonden items laat actualiteitenrubriek EenVandaag, in samenwerking met dierenarts Jan Hooimeijer en inspecteur Eduard Opperman van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), maar weer eens zien dat er veel mis is bij de handel in vogels in Nederland. Op vogelmarkten vindt illegale internationale vogelhandel plaats en worden zieke dieren gewoon openlijk te koop aangeboden. Daarnaast worden er ook in Nederland illegaal volgels uit het wild gevangen en voor veel geld verhandeld.
EenVandaag: "In Nederland zijn jaarlijks zo'n 400 vogelmarkten en daarmee vormt ons land de spil in de internationale vogelhandel".

Zieke dieren op vogelmarkt

In de uitzending van 7 mei gaat het programma mee met Dierenarts Jan Hooimeijer naar de vogelmarkt van Assen. Daar valt de massaliteit op en zien ze veel vogels die er door stress en ziekte slecht aan toe zijn. De vogels komen van heinde en verre en brengen ziektes mee die zich op zo'n markt gemakkelijk verspreiden. Een risico voor dier en mens. Dit gebeurt, ondanks dat er op de markt dierenartsen aanwezig zijn om hierop te controleren. Deze treden echter niet of nauwelijks op. De Dierenbescherming vindt dit onbegrijpelijk en de Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van deze uitzending Kamervragen aan staatssecretaris Van Dam gesteld over de registratie, het toezicht en de gezondheid van de vogels.

Inheemse, uit het wild gevangen vogels

Op 16 mei zoemde het programma in op de illegale handel in inheemse, uit het wild gevangen vogels. EenVandaag ging mee met LID-inspecteur Eduard Opperman en collega tijdens een controle van een vogelhouder. Tijdens de controle wordt al snel duidelijk dat verschillende dieren valse ringen hebben en hoogstwaarschijnlijk uit het wild afkomstig zijn. Dit is verboden.

Opperman: "Ik denk dat het in Nederland over tienduizenden vogels gaat die uit de natuur geroofd worden".


Volgens de flora- en faunawet mogen alle vogels die in Nederland voorkomen, alleen gehouden worden als de dieren in gevangenschap zijn geboren. Maar in de praktijk wordt de afkomst van vogels vrijwel niet gecontroleerd. Femmie Smit, Programmamanager In Het Wild Levende Dieren bij de Dierenbescherming, ziet het liefst dat het houden van alle inheemse vogels in ons land verboden wordt. Dat voorkomt veel dierenleed en maakt het controleren een stuk gemakkelijker