Verwaarloosde paarden uit vieze stallen gehaald

Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hebben ons laten weten dat ze op woensdag 4 augustus tien paarden en een veulen uit vieze stallen in de gemeente Venlo hebben gehaald. De dieren kwamen nooit buiten, werden slecht verzorgd, waren angstig en moesten dringend bekapt worden.

Verwaarloosde paarden uit vieze stallen gehaald

Ze zijn in bewaring genomen en overgebracht naar een opvangadres waar ze de juiste zorg en huisvesting krijgen. Voor vijf andere paarden zijn bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd om hun situatie te herstellen. Of de eigenaar die ook uitvoert wordt door de LID in de gaten gehouden. Wat de eventuele verdere gevolgen voor de eigenaar zijn, is nog niet bekend.

Update 26 augustus 2021
Bij hercontrole door de inspecteurs van de LID bleek helaas dat de eigenaar weer niet aan de opgelegde maatregelen had voldaan. De dieren kwamen weer niet buiten, stonden in de stal op het kale beton of slechts een veel te dun laagje stro. De vijf paarden die na de vorige actie nog waren achtergebleven zijn nu ook in bewaring genomen. Rapport wordt uitgebracht aan RVO voor verdere afhandeling.

Erbarmelijke omstandigheden

Naar aanleiding van een melding zijn de LID-inspecteurs een paar weken geleden voor het eerst bij het adres gaan kijken. Daar troffen ze vijftien paarden en een veulen in vieze, vochtige stallen en er was nauwelijks bodembedekking. Dit in combinatie met het feit dat de dieren nooit buitenkwamen en dag en nacht in de stallen stonden had tot gevolg dat de dieren onder de wondjes en doorligplekken zaten. De hoeven moesten nodig bekapt worden en de vieze, natte ondergrond en het gebrek aan beweging had rotstraal veroorzaakt. Rotstraal is een bacteriële infectie aan de kussens in de hoef van een paard. Onbehandeld verspreidt dit zich snel met groot ongemak, pijn en blessures als gevolg.


De hoeven moesten nodig bekapt worden en de vieze, natte ondergrond en het gebrek aan beweging had rotstraal veroorzaakt.

Opgelegde maatregelen

Na overleg met de rijksdienst RVO werden bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd. Hierbij is het uitgangspunt herstel van de ontstane situatie bij en door de eigenaar. Doet deze dat niet, dan kan dit bijvoorbeeld voor hem gedaan worden, waarbij de eigenaar vervolgens voor de kosten opdraait en er kunnen nieuwe verdergaande maatregelen worden opgelegd. In het ergste geval kan het zover komen dat dieren bij een eigenaar worden weggehaald.

Op dinsdag 3 augustus vond controle op het naleven van de opgelegde maatregelen plaats. Helaas bleek er aan de situatie zo goed als niets verbeterd te zijn. De eigenaar had zelf geprobeerd wat paarden te bekappen, maar had dat niet goed gedaan. Met de LID-inspecteurs meegekomen dierenarts en hoefsmid hebben vervolgens geprobeerd de dieren te behandelen, maar moesten daar na korte tijd al mee stoppen. De paarden bleken niet gesocialiseerd en erg angstig. Doorgaan met behandelen was onverantwoord. Het risico op verwonding van zowel dier als mens was te groot.

10 paarden en een veulen in bewaring genomen

Na nieuw overleg met RVO werd besloten om de tien paarden die er het slechtste aan toe waren en het veulen in bewaring te nemen. De dieren zijn de volgende dag opgehaald en overgebracht naar een opvangadres waar goede verzorging en medische behandeling gegeven wordt. De vijf overige paarden, die op lange hoeven na verder gezond waren, zijn op 6 augustus onder verdoving door een dierenarts en hoefsmid behandeld. Verder zijn er nieuwe maatregelen opgelegd om ook hun situatie, zoals de huisvesting, te herstelling. De inspecteurs van de LID controleren of dit ook gebeurt.

De dieren kwamen nooit buiten, werden slecht verzorgd, waren angstig en moesten dringend bekapt worden.