Waar blijft het houdverbod voor dierenmishandelaars?

De Dierenbescherming maakt zich grote zorgen over het uitblijven van een voorgestelde wetswijziging die het mogelijk moet maken om mensen het houden van dieren te verbieden in gevallen waarbij er sprake is van ernstige dierenmishandeling of -verwaarlozing. “Het wordt hoog tijd dat dit kabinet de daad bij het woord voegt en nu snel werk maakt van een zelfstandig houdverbod”, stelt directeur Co’tje Admiraal namens de Dierenbescherming.
Waar blijft het houdverbod voor dierenmishandelaars?

Het is alweer 14 maanden geleden dat toenmalig minister van Justitie Blok zijn contourenbrief Houdverbod, waarin hij het voorstel voor zo’n wetswijziging doet, naar de Tweede Kamer stuurde. Helaas is het daarna stil geworden rond dit onderwerp. We maken ons grote zorgen hierover en hebben onze hoop nu gevestigd op de reeds lange tijd aangekondigde Beleidsbrief Dierenwelzijn van Minister Schouten van LNV. Helaas laat ook deze brief, die in eerste instantie nog voor het zomerreces van de Kamer zou verschijnen, nog op zich wachten.

Keer op keer worden we geconfronteerd met schrijnende voorbeelden waarbij het opleggen van een zelfstandig houdverbod veel dierenleed kan voorkomen.

Schrijnende zaken benadrukken de urgentie houdverbod

We lobbyen al decennia voor een houdverbod als zelfstandige straf. Keer op keer worden we geconfronteerd met schrijnende voorbeelden waarbij het opleggen van een zelfstandig houdverbod veel dierenleed kan voorkomen. Deze zomer werd bijvoorbeeld een kitten zwaar mishandeld en met tie-wraps aan een hek gebonden gevonden en dit weekend nog werd er door de dierenambulance Zuid-Holland Zuid een hond gevonden die zo verwaarloosd was dat het dier nauwelijks nog kon lopenen constant pijn had omdat de vacht volledig verklit en vervilt was. Dit soort zaken benadrukt voor ons nogmaals de urgentie. Het moet in de wet geregeld worden dat een rechter een zelfstandig houdverbod op kan leggen. Hiermee zou de overheid een serieus signaal afgeven dat er met dieren niet gesold dient te worden.

Houdverbod belangrijkste dierenwelzijnskwestie bij publiek

Dat we bij onze lobby voor het houdverbod mogen rekenen op brede steun van het publiek bleek na een onderzoek door I&O Research vlak voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van vorig jaar. Nederlandse kiezers vonden zo’n verbod de belangrijkste dierenkwestie voor het komende kabinet. In de peiling werden tien stellingen over dierenkwesties voorgelegd, onder meer over zwerfkatten, jacht, puppyhandel, vee-industrie en het houdverbod. Met de laatste stelling (‘Mensen die dieren ernstig mishandelen of verwaarlozen, moet verboden worden om nog langer huisdieren te houden’) zei 92 procent het eens te zijn. Gevraagd naar welke kwestie het eerst moet worden aangepakt door het nieuwe kabinet, werd het houdverbod met 56 procent het meest genoemd.

Help ons redden

Het is bijna dierendag en in deze periode vragen we jou elk jaar om steun voor ons werk. “Deze steun maakt het mogelijk dat wij ons onverminderd in kunnen blijven zetten om dieren in nood te helpen, maar de overheid moet ook een duit in het zakje doen door te helpen nieuw leed te voorkomen, anders blijft het water naar de zee dragen”, aldus Admiraal.