Wat weet jij over hobbyjacht?

Het jachtseizoen is in volle gang. Hobbyjagers schieten er lustig op los waarbij honderdduizenden dieren het loodje leggen. En dan gaat het vooral om wilde eenden, hazen, fazanten, houtduiven en konijnen. Zij staan op de zogenaamde wildlijst en mogen in het jachtseizoen zonder opgave van reden bejaagd en gedood worden. Dus niet omdat ze bijvoorbeeld schade zouden veroorzaken of een gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren, maar zomaar, voor de lol en om ze op te eten.
Wat weet jij over hobbyjacht?

Test je kennis

Ze noemen dat ‘oogsten’ uit de natuur. Maar wat als we je nu vertellen dat het helemaal niet goed gaat met deze dieren? Sterker nog, de aantallen dieren van deze wildlijst nemen zorgwekkend af en zomaar ‘oogsten’ is daarom een slecht idee. De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat je op de hoogte bent van wat er gebeurt tijdens het jachtseizoen en deelt daarom de wildlijst-naar-nul-quiz. Weet jij hoe de jacht in elkaar zit? Test je kennis, vul de quiz in en maak kans op een mooie prijs: het boek Mama's laatste omhelzing waarin Frans de Waal beschrijft dat emoties van mensen niet fundamenteel anders zijn dan die van dieren.

Vogelvrij verklaard

Wat de jacht precies inhoudt, is terug te vinden in de Wet natuurbescherming. Die maakt onderscheid tussen jacht, beheer en schadebestrijding. Beheer en schadebestrijding is voor een aantal diersoorten, vaak jaarrond, mogelijk. Maar de jacht vindt vooral plaats in de winter. Een aantal diersoorten is gedurende de winterperiode vogelvrij verklaard, de zogenaamde wildlijstsoorten.

Geen wildlijst

De Dierenbescherming vindt dat je de natuur en wilde dieren zo veel mogelijk met rust moet laten. Hobbyjacht past niet in dat plaatje. Het is al erg genoeg dat wilde dieren gedood worden in het kader van beheer. Dat daarbovenop ook nog gejaagd mag worden voor de lol en benutting (om het dier op te eten) zorgt voor veel onnodig leed en verstoring.

Binnen het huidige regime is er meer dan genoeg ruimte om dieren te doden als er serieus sprake is van overlast en diervriendelijkere alternatieven niet voorhanden zijn. Daarom dringen we bij de politiek aan op het afschaffen van de wildlijst. In februari van dit jaar was het bijna zo ver, maar werd met een nipte meerderheid een motie in de Eerste Kamer verworpen. Het lijkt dus een kwestie van tijd dat deze lijst van de baan is.