Weidevogels beschermen doe je zonder geweer

De

Volgens de Jagersvereniging zijn roofdieren als de vos, kraai en verwilderde kat de grote boosdoener als het gaat om de achteruitgang van het aantal weidevogels in ons land. De Dierenbescherming is het daar niet mee eens. Wij zijn van mening dat de beste manier om weidevogels te beschermen het aanpassen van hun leefomgeving is. Zo blijkt uit een recente publicatie dat in de Nieuwkoops plassen, waar geen vossenjacht plaatsvindt, het aantal broedende weidevogels enorm is toegenomen dankzij minder intensieve landbouw, aangepast maai- en zaaibeleid en verhoging van het waterpeil. Deze aanpak moet wat ons betreft dan ook de voorkeur krijgen boven de ene diersoort beschermen door de andere af te schieten.

Overleg Tweede Kamer

Woensdag werd er in de Tweede Kamer gesproken over dit onderwerp. Aanleiding voor het overleg was de initiatiefnotavan Kamerlid Rik Grashoff van GroenLinks, die een nationaal programma bepleit om de teruggang van het aantal weidevogels een halt toe te roepen. Staatssecretaris van Economische Zaken, Van Dam, kondigde in een reactie aan dat hij binnen twee weken met een brief komt waarin hij nader ingaat op een omslag van gangbare naar natuurinclusieve landbouw. Natuurinclusieve landbouw houdt in dat de natuur vast onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Volgens de staatssecretaris is het essentieel dat de verbinding tussen landbouw en natuur wordt versterkt en dat boeren daarvoor ook gecompenseerd moeten worden.

Lees ook onze informatiepagina over vossen.