Winter eist zijn tol in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer heeft vandaag bekendgemaakt dat in maart 2018 in de Oostvaardersplassen 1155 grote grazers zijn doodgegaan. Volgens het protocol vroeg-reactief beheer zijn 759 edelherten, 37 runderen en 137 paarden geschoten omdat hun conditie en gedrag lieten zien dat ze het eind van de winter waarschijnlijk niet zouden halen. De overige dieren zijn een natuurlijke dood gestorven. De Dierenbescherming realiseert zich dat veel mensen schrikken van deze enorme aantallen.
Winter eist zijn tol in Oostvaardersplassen

De verontwaardiging zal niet minder worden door de uitleg die bij de cijfers wordt gegeven. Die komt erop neer dat de dieren deze winter inderdaad te maken hadden met extremere situaties dan de winters van voorgaande jaren.

Emotioneel

De discussie rond de dieren in de Oostvaardersplassen is enorm complex en vooral zeer emotioneel. Dat is jammer, want het leidt tot hele vervelende situaties, tot bedreigingen van hardwerkende en goedbedoelende boswachters aan toe. Als Dierenbescherming hebben we een zeer genuanceerd standpunt, waarbij het belang van de dieren uiteraard centraal staat. Vooropgesteld dat wat ons betreft deze dieren nooit hadden moeten worden geïntroduceerd in de Oostvaardersplassen, hebben wij in het verleden ook bepleit dat er een zorgplicht geldt voor deze dieren. De rechter stelde ons echter in het ongelijk waardoor wij ons noodgedwongen moesten neerleggen bij een situatie waarbij de aanwezige grote grazers als ‘wild’ worden gezien.

Oostvaardersplassen


Natuur is wreed

Inmiddels zijn wij er ook van overtuigd dat de kuddes dermate verwilderd zijn, dat ingrijpen van de mens tot een minimum beperkt moet blijven. Dat is echt beter voor de dieren. Dat betekent dus ook dat de natuur haar gang mag gaan. De natuur is hard, en soms ook wreed. En toch mag dat geen reden zijn om de dieren onnodig te laten lijden. Bijvoeren is dan echter geen structurele oplossing. Als je dat gaat doen, dan ontstaat er al snel een overpopulatie en dus een permanent voedseltekort.

De Dierenbescherming is momenteel vooral zeer kritisch over twee belangrijke punten en die hebben we medio maart uitvoerig toegelicht. Enerzijds vinden we dat Staatsbosbeheer dieren te lang en dus onnodig laat lijden en anderzijds vinden we dat de provincie snel werk moet maken van het openstellen van bosgebieden waar de dieren in de winter extra beschutting en voedsel kunnen vinden. Als deze punten niet worden opgelost dan zijn wij van mening dat het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen inderdaad ernstig onder druk staat.