Witte zwanen, zwarte zwanen en rode zwanen

De dierenwereld stond in brand (helaas te vaak letterlijk in geval van stalbranden, maar dit keer figuurlijk) toen vorig jaar zomer uiteindelijk 500 met olie besmeurde zwanen moesten worden gered uit de Rotterdamse haven. Dierenhulporganisaties buitelden haast over elkaar om zoveel mogelijk dieren uit het water te halen, soms letterlijk met gevaar voor eigen, en andermans leven.

Gastblogger

Door: Gastblogger

Witte zwanen, zwarte zwanen en rode zwanen
Door Peter Boertje, regionaal lobbyist Dierenbescherming

De betrokken instanties namen de ramp zeer serieus en kosten noch moeite werden gespaard. Dat de kosten zouden worden verhaald op de vervuiler stond buiten kijf, voor nu moest er direct en adequaat worden opgetreden. Vele handen probeerden zoveel mogelijk van die prachtige zwanen te redden. Vogelklas Karel Schot kon de enorme stroom niet meer aan, en zo snel als kon werd door Rijkswaterstaat een gigantisch noodhospitaal opgetrokken. Hulde voor zoveel hulp aan dieren in nood. Van de provincie hoorden we weinig, hoewel die gaan over het beheer van dieren in het wild.

Honderden zwanen raakten afgelopen zomer besmeurd met olie.

Zwanen en schade

Een paar kilometer verder wordt een ander zwanenprobleem besproken. De dieren kunnen schade veroorzaken aan landbouwgronden, en we moeten met elkaar maar eens goed over nadenken hoe we dat probleem gaan oplossen. Daarover nadenken leidt helaas meestal niet tot al te grote hoofdbrekers, want overlast veroorzaakt door dieren schijnt het meest eenvoudig op te lossen door dieren uit de lucht te schieten of ze in het veld neer te knallen. Dier dood. Probleem opgelost. Landbouwschade veroorzaakt door dieren is soms verwaarloosbaar, en soms is de schade groter. Maar meestal zal de schade niet zo groot zijn als in het geval van schade toegebracht door de mens, zoals bij onze oliezwanen. Bedragen van tientallen miljoenen euro tot zelfs meer dan 80 miljoen hoorde ik voorbij komen. Landbouwschade, in zo’n zelfde kort tijdsbestek door dieren veroorzaakt, is vele malen lager lijkt mij... Hier staat de provincie ook aan de lat, die gaat over het beheer van dieren in het wild.


Zwanen redden en doden

Toch, hoe meer ik erover nadenk en hoe meer ik het probeer te begrijpen, hoe ingewikkelder het in mijn hoofd wordt. We redden eerst 500 zwanen en zijn bereid om daar tientallen miljoenen euro's voor uit te geven, terwijl misschien dezelfde dieren op een later ogenblik worden doodgeschoten in een veld 20 kilometer verderop.


We gaan eigenlijk best wel raar om met onze verantwoordelijkheden jegens dieren. Van mooie witte zwanen naar besmeurd zwart, en weer terug naar gewassen wit om uiteindelijk in een oogwenk levenloos rood te worden. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik word een beetje duizelig van zoveel kleurschakeringen.

Verstandig stemmen op 20 maart

De Provinciale Statenverkiezingen komen er binnenkort aan. Laten we een keer verstandig kiezen voor Statenleden die zich inzetten voor witte zwanen die noch zwart, noch rood gekleurd mogen worden. En die zich inzetten voor alle andere onschuldige dieren die door ons toedoen in de knel komen.