Wolf onnodig in zwaar weer

De wolf zit deze week in de hoek waar de klappen vallen, en dat vindt de Dierenbescherming jammer. Zo werd in de EU gesproken over het inperken van de bescherming van dit prachtige dier en kregen tegenstanders van de wolf ruim baan in de media. Daarmee ontstaat er een gevaarlijke, glijdende schaal, waarmee de wolf in het verdomhoekje komt te staan.

Door: Niels Kalkman Persvoorlichter

Wolf onnodig in zwaar weer

In de landbouwcommissie van het Europees Parlement werden amendementen ingediend over een ander beleid rondom grote carnivoren, en werd gesproken over het inperken van de beschermde status. Hier wordt op 22 februari over gestemd. In meerdere media zagen we daarnaast tegenstanders over elkaar heen buitelen om te vertellen waarom de wolf aangepakt moet worden. Gelukkig was er ook positief nieuws, want Natuurmonumenten lanceerde de prachtige campagne #wennenaandewolf, waar wij natuurlijk vierkant achter staan.

Wolvin in Nederland: mijlpaal

Nog niet zo gek lang geleden, in 2017, ging de vlag uit omdat de wolf weer was gesignaleerd in ons land. In 2019 vestigde zich, voor het eerst in 150 jaar, daadwerkelijk een wolvin in Nederland. Wat ons betreft een mijlpaal en een kroon op het werk van iedereen die jarenlang de natuur heeft beschermd. Populaties van wilde dieren hebben in Nederland jarenlang scheef kunnen groeien omdat aan de bovenkant van de voedselketen een diersoort ontbrak. Met de wolf hebben we die weer.

Doodgebeten schapen

Maar de wolf, een wild dier, vergrijpt zich ook wel eens aan in de natuur grazend vee. Jaarlijks worden enkele tientallen doodgebeten schapen gemeld. Vervelend voor de boer en het schaap in kwestie, maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat vooral rondtrekkende wolven zich vergrijpen aan schapen, en dat deze dieren maar 1 procent van hun dieet behelzen. Een probleem dat wordt opgelost wanneer de wolf zich definitief vestigt en daarna liever uit de buurt van ‘mensengebieden’ blijft. Ook krijgt de veehouder – mocht het toch misgaan – altijd een vergoeding voor door wolven doodgebeten schapen, en zijn er tal van preventiemiddelen beschikbaar om schapen en ander vee te beschermen.

Hoewel exacte cijfers ontbreken, is bekend dat honden jaarlijks duizenden schapen doodbijten. Deze honden hadden aangelijnd moeten zijn, maar het 'probleem' van de wolf vertekent flink. Beschermingsmiddelen tegen wolven beschermen schapen ook tegen loslopende viervoeters: twee vliegen in één klap.

Co-existentie wolven en schapen

De wolf zal zijn kostje veel liever bij elkaar scharrelen onder diergroepen die volgens tegenstanders overlast veroorzaken. Reeën, edelherten en wilde zwijnen beslaan samen meer dan driekwart van het menu van de wolf.Al in 2018 is de Dierenbescherming op excursie gegaan in Duitsland, waar de wolf op dat moment ook flink in opkomst was. De discussie die nu in Nederland wordt gevoerd, speelde toen bij onze oosterburen. We hebben daar geleerd dat, mits de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, het goed mogelijk is om schapenkuddes te beschermen tegen de wolf. Met speciaal getrainde honden of schapen die binnen een wolfvrij hek gehouden worden of die 's nachts binnen staan. Er is geen enkele reden waarom wolven en schapen een ‘co-existentieprobleem’ zouden hebben. Mits je voorzorgsmaatregelen treft, en veehouders daar ook voor gecompenseerd worden.

Beschermen van wilde dieren belangrijk

Er is een alternatief dat veel meer voor de hand ligt dan waar nu over gepraat wordt en wat in Brussel op tafel ligt. Het beschermen van wilde dieren is belangrijk en dat kan in dit geval hand in hand gaan met het beschermen van vee.

Voor dieren in het wild

Wilde dieren in Nederland komen geregeld in de problemen doordat ons land meer en meer is aangepast aan menselijke behoeftes. Wij pleiten voor een diervriendelijkere omgang met wilde dieren, en zoeken actief naar diervriendelijke oplossingen.

Alle dossiers