Wolvenplan: intentie goed, maar te vrijblijvend

Het definitieve bewijs moet nog komen, maar het lijkt er sterk op dat de eerste wolf zich op de Veluwe gevestigd heeft. Dit leidt tot vreugde, maar ook zorgen. Om eventuele problemen met de wolf in ons land voor te zijn, hebben de provincies een wolvenplan opgesteld. Hierin staat dat er alles aan gedaan moet worden om eventuele slachtoffers onder vee of ongewenste confrontaties met mensen te voorkomen. Preventie is het uitgangspunt, alleen in uiterste gevallen is afschieten een optie. De Dierenbescherming ondersteunt het uitgangspunt, maar maakt zich zorgen over de vrijblijvendheid van het plan.

Wolvenplan: intentie goed, maar te vrijblijvend

Natuurliefhebbers ontvangen de wolf met open armen, maar agrariërs, hoofdzakelijk schapenhouders, zijn bang dat hun dieren het slachtoffer worden. Ook wordt er gespeculeerd over de wolf als gevaar voor de mens. Verder zijn er ook zorgen over en eventuele kruising met -of agressie richting- honden. Om te voorkomen dat dergelijke problemen zich voordoen is er door de provincies een interprovinciaal wolvenplan opgesteld. De Dierenbescherming is een van de partijen die hiervoor adviezen heeft mogen aanleveren, de beschermde status van de wolf staat wat ons betreft centraal.

Natuurliefhebbers ontvangen de wolf met open armen, maar agrariërs, hoofdzakelijk schapenhouders, zijn bang dat hun dieren het slachtoffer worden.

Preventieve maatregelen

Gelukkig mag de wolf niet zomaar gedood worden. In beginsel zijn de maatregelen in het plan dan ook gericht op preventie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het plaatsen van hekken en rasters ter bescherming van vee, maar ook om gedragsregels voor mensen die gericht zijn op de algemene omgang met de wolf. Denk hierbij aan afstand houden en niet voeren. Hondeneigenaren wordt geadviseerd hun dier aangelijnd te houden in gebieden met wolven. Op deze manier wordt voorkomen dat het gedrag van de wolf verandert en daarmee het risico toeneemt op problemen. In uiterste gevallen is er de mogelijkheid om een wolf te doden, maar met adequate en consequente uitvoering van genoemde maatregelen kan worden voorkomen dat dit nodig is.

Te vrijblijvend

Hoe mooi het streven naar preventie ook is, het plan laat helaas ruimte aan partijen om vrijblijvend om te gaan met hun verantwoordelijkheden. Zo hebben overheden de mogelijkheid om maatregelen te subsidiëren, maar zijn ze tot niets verplicht. Agrariërs zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun vee, maar ook daar blijft het plan in gebreke als het gaat om concrete uitvoering. De ruimte die het plan biedt, dient dan ook benut te worden voor het nemen van verantwoordelijkheden en niet voor het ontlopen ervan. Wanneer wij als mensen tekort schieten om maatregelen te nemen, is het doden van een dier dat slechts zijn natuurlijk gedrag vertoont wat ons betreft niet te rechtvaardigen.

Verantwoordelijkheid pakken

We roepen overheden, agrariërs en terreinbeheerders op om de handen ineen te slaan en hun verantwoordelijkheid te pakken. Met het wolvenplan in de hand kunnen ze nu, op tijd, maatregelen treffen om problemen in de toekomst te voorkomen. Alleen dan kan de wolf succesvol zijn oorspronkelijke plek in onze natuur weer innemen.

Lees ook: Wilde dieren in Nederland.