Zwaar ondervoede en zieke hond in bewaring genomen

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft begin april een zwaar ondervoede hond in bewaring genomen. Het dier had ook dringend medische zorg nodig. De eigenaresse weigerde echter met het dier naar een dierenarts te gaan. Agenten van de Politie Eenheid Oost-Nederland waren na een melding over mogelijke verwaarlozing van een hond naar het adres in de in het zuiden van de provincie Gelderland gegaan. Daar troffen ze in een vervuilde bench de vermagerde hond aan.
Zwaar ondervoede en zieke hond in bewaring genomen

Bij aankomst werden de agenten meteen getroffen door een zeer penetrante lucht. De bewoonster wilde de agenten niet binnenlaten en ook de hond niet laten zien. De politie is vervolgens met een machtiging de woning binnengegaan. Ze troffen de hond in een bench. Het zag ernaar uit dat het dier daar al langere tijd niet uit was geweest, de bench was zwaar vervuild met ontlasting. Verder had de hond niks te eten of te drinken, zagen de ogen er ontstoken uit en was het dier vel over been.

De hond had niks te eten of te drinken, de ogen zagen er ontstoken uit en het dier was vel over been.

Met spoed naar een dierenarts

Via hun collega van de dierenpolitie is contact opgenomen met een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Deze heeft op basis van de bevindingen van de agenten overlegd met de overheidsdienst RVO. Besloten werd dat de hond onder spoedbestuursdwang door een dierenarts gezien moest worden. In zo'n geval moet de betrokkene meteen met het dier naar de dierenarts en als die dat zelf niet kan of wil, dan doen agenten of een LID-inspecteur dat. De kosten worden verhaald op de eigenaar. In dit geval zijn de agenten met de hond naar een dierenarts gegaan.

De nodige zorg onthouden

Bij de dierenarts bleek dat de hond zwaar ondervoed was, beide ogen ontstoken waren en het dier veel te lange nagels had. Deze bevindingen werden gedeeld met de inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming die daarop opnieuw contact op heeft genomen met RVO. Vanwege meerdere overtredingen van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren is besloten de hond in bewaring te nemen. Het dier is overgebracht naar een opvangadres. Daar krijgt de hond wel de nodige zorg. De kosten worden verhaald op de eigenaresse. Wat verder de gevolgen voor haar en de hond zijn is op het moment van schrijven nog niet bekend. De zaak is overgedragen aan RVO voor verdere behandeling.

Update gezondheid hond

De inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft bericht gekregen van het opvangadres dat de hond inmiddels aan de beterende hand is. Het dier is een aantal kilo's aangekomen en het gaat beter met de ogen. De hond maakt verder weer een vrolijke indruk. "Daar doen we het voor", voegt de inspecteur eraan toe.

Samen voor beter dierenwelzijn

De inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) komen in actie na meldingen van dieren in nood bij meldpunt 144. Het gaat dan vooral om gevallen van verwaarlozing van huis- en hobbydieren. Daarnaast voert de LID ook routinecontroles uit bij onder andere dierenwinkels, -pensions en fokkers/handelaren. Bij het bestrijden van dierenleed werkt de LID nauw samen met de (dieren)politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).