Zwak natuurwet niet af

Teken petitie: Europese natuurherstelwet is hard nodig

De Dierenbescherming sluit zich aan bij de oproep om de Europese natuurherstelwet niet af te zwakken. Deze wet, die in juni 2022 werd voorgesteld door de Europese Commissie, moet ervoor zorgen dat de EU-lidstaten aangetaste natuur herstellen en daarna beschermen. Maar de Nederlandse politiek lijkt het voorstel niet te gaan steunen.

Door: Niels Kalkman Persvoorlichter

Zwak natuurwet niet af

Direct naar de petitie

In juni van dit jaar is door de Europese Commissie een wetsvoorstel gedaan voor een Europese natuurherstelwet. In die wet staat dat, mits hij wordt goedgekeurd door de EU-lidstaten, die lidstaten meer moeten doen om natuur te beschermen. In het kort moeten landen ‘aangetaste ecosystemen herstellen en eenmaal herstelde natuur in stand houden’. Ook zou er een ‘verslechteringsverbod’ komen buiten de al bestaande Natura 2000-gebieden. Kort gezegd: ook daar mogen habitattypes waarin soorten leven niet verslechteren. En dat geldt ook in stedelijk gebied.

Hard nodig

Zo’n wet is volgens de Dierenbescherming hard nodig, want het is niet goed gesteld met de natuur in Europa. Vorige week nog kwam het WNF met het Living Planet Rapport 2022. Bijna honderd internationale wetenschappers hebben gekeken naar de staat van de natuur, en de resultaten daarvan zijn schokkend: het gaat slecht. In minder dan vijftig jaar zijn populaties van wilde dieren in Nederland met gemiddeld 69 procent afgenomen. ‘Het rapport toont aan dat de biodiversiteitscrisis niet op zichzelf staat, maar nauw verbonden is met de klimaatcrisis’, aldus WNF. ‘Zo is grootschalige ontbossing een belangrijke veroorzaker van klimaatverandering en hebben hitte, droogte, natuurbranden en overstromingen op hun beurt een grote impact op natuur en biodiversiteit.’

We zien dat de natuur lijdt. Niet zonder reden hebben we momenteel een stikstofprobleem, en staan leefgebieden voor in het wild levende dieren onder druk. In ons dichtbebouwde land zou er meer ruimte moeten zijn voor natuur, en deze nieuwe wet zou daar volgens de Dierenbescherming goed bij kunnen helpen.

Woningbouw

Maar het ziet er momenteel naar uit dat de Nederlandse politiek een stokje gaat steken voor de natuurherstelwet. Het kabinet vreest namelijk dat het moeilijker zal gaan worden om vergunningen te verlenen voor woningbouw en infrastructuur. Een kleine meerderheid van de Tweede Kamer heeft het kabinet zelfs al opgeroepen zich ‘maximaal in te zetten’ om het wetsvoorstel van tafel te krijgen.

Jeroen Candel, hoofddocent landbouw- en voedselbeleid aan de universiteit van Wageningen (WUR) is een petitie begonnen om de Nederlandse Tweede Kamer alsnog op te roepen om het Europese wetsvoorstel over te nemen. De Dierenbescherming ondersteunt die oproep.

Tekenen van de petitie kan hier

Voor dieren in het wild

Door geen wild te eten, niet te vissen en je tuin diervriendelijk in te richten voorkom je veel dierenleed. Daarnaast zetten wij ons dagelijks in voor dieren in het wild. Met jouw steun kunnen wij dit blijven doen.

Over dieren in het wild