Zware teleurstelling over uitspraak damherten

De Dierenbescherming is zwaar teleurgesteld over de uitspraak van de rechtbank van Haarlem in de zaak die wij, en apart ook de Faunabescherming, hadden aangespannen tegen de provincie Noord-Holland voor het verlenen van een ontheffing voor het afschieten van duizenden gezonde damherten in de duingebieden de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK). De rechter heeft ons beroep

De ontheffing is verleend omdat de beheerders en grondbezitters van de gebieden van mening zijn dat er teveel damherten in het gebied leven. De dieren zouden een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid en schade veroorzaken aan de flora en fauna in de gebieden. Tijdens de zitting heeft onze advocaat nog eens heel duidelijk aangegeven dat het afschieten van damherten in Nederland verboden is. Een ontheffing mag alleen verleend worden als hier voldoende aantoonbare, in de wet beschreven redenen voor zijn en als er geen andere werkende alternatieven voor het voorkomen van eventuele schade of ongelukken beschikbaar zijn. Volgens ons wordt er in dit geval niet aan deze voorwaarden voldaan en had de ontheffing dus ingetrokken moeten worden.

Hoger beroep

De rechter heeft dus helaas anders geoordeeld. We gaan de uitspraak nu inhoudelijk goed bestuderen en ons beraden op verdere stappen. Wij zijn en blijven van mening dat het afschieten van de damherten niet nodig is en dat de dieren rust en ruimte verdienen. Een van de mogelijkheden is het in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak. Dit nemen we serieus en zorgvuldig in overweging.

Een nadere uitleg en toelichting op onze visie op de damherten lees je op onze informatiepagina Damherten.