Statuten en reglementen

De Dierenbescherming is een vereniging. In onze statuten en reglementen lees je onder andere terug welke rechten en plichten er aan het lidmaatschap verbonden zijn en hoe de vertegenwoordiging in de Ledenraad geregeld is.