Privacyverklaring

Hoe gaat De Dierenbescherming om jouw gegevens?

Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we gegevens nodig van leden, donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen. Hieronder lees je je meer over wat wij met die gegevens doen en welke rechten jij hebt.

In het kort

Alle redenen waarom wij deze gegevens nodig hebben, lees je hier. De Dierenbescherming is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens. Wij houden ons hierbij aan de wet- en regelgeving. Op deze pagina staat welke gegevens wij opslaan en met welk doel. Wij zijn ook verantwoordelijk voor een goede beveiliging van jouw gegevens. En we bewaren de gegevens niet nodeloos lang.

Wij geven jouw gegevens niet aan derde partijen, behalve als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of diensten van andere partijen nodig hebben, zoals bij het versturen van het magazine DIER of voor onderzoeken. Jij hebt het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Lees hier alles over de rechten die je hebt.

De Dierenbescherming zet zich dag en nacht, in voor dieren in nood. Dat doen we met onze dierenambulances, dierenopvangcentra, inspecteurs en de duizenden vrijwilligers in het land. Om ons werk goed te kunnen doen verwerkt de Dierenbescherming persoonsgegevens van haar leden, donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen. Deze gegevens gebruiken we ook om alle betrokkenen te informeren over onze activiteiten. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken, waarom we dat doen, hoe jij daar vragen over kan stellen en hoe je je privacyrechten kan uitoefenen.

In deze privacyverklaring gaan we niet in op het gebruik van cookies op websites van de Dierenbescherming. Wil je meer weten over de cookies op deze of een van onze andere websites, ga dan naar onze cookieverklaring.

Heb je vragen over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens? Stel je vragen via dit formulier of via privacy@dierenbescherming.nl.

Direct naar:

Klik op het onderwerp om direct naar het antwoord te gaan

Wie zijn wij en wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Postbus 85980
2508 CR Den Haag
Telefoon: 088 81 13 000
KvK: 40407319

Welke persoonsgegevens verwerkt de Dierenbescherming?

Leden- en giftenwerving

De Dierenbescherming is geen overheidsinstelling en ontvangt geen subsidie. Om dieren in nood te kunnen redden zijn wij afhankelijk van de financiële steun van o.a. onze leden, donateurs en bedrijfsrelaties. Bij het werven van leden en giften slaan wij persoonsgegevens op. Wij gebruiken deze gegevens voor het innen van de jaarlijkse contributie (leden), het verwerken van de donaties en het informeren van onze leden en donateurs over wat wij met hun bijdrage hebben gedaan.

Ook gebruiken wij deze gegevens om onze leden en donateurs op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en acties, en om mooie dierenverhalen met hun te delen. Wij houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Hier onder lees je welke gegevens wij opslaan en met welk doel. Je kunt je contactvoorkeuren aangeven via het contactformulier of het telefoonnummer 088 811 3000. Ook kun je via hetzelfde contactformulier en telefoonnummer je privacyrechten uitvoeren. Elders in deze verklaring leggen wij uit wat jouw rechten zijn en hoe je die kunt uitoefenen.

Als je lid van de Dierenbescherming bent, dan verwerken we de volgende persoonsgegevens:

Verplicht

 • Aanhef, voor- en achternaam
 • Geboortedatum. In de statuten van de Vereniging staat dat je pas lid kan worden van de Dierenbescherming als je 18 jaar bent. Zodoende moeten we jouw geboortedatum noteren.
 • Adres. Leden ontvangen o.a. vier keer per jaar het magazine DIER op hun huisadres.

Optioneel – afhankelijk van waar je toestemming voor hebt gegeven

 • E-mailadres. We gebruiken je e-mailadres om je te bedanken voor je donatie en om je te informeren of hoe we jouw bijdrage hebben besteed.
 • Telefoonnummer. Als je jouw telefoonnummer met ons deelt, kunnen wij je persoonlijk informeren over onze werkzaamheden.
 • Aanmelding voor nieuwsbrief Dierenm@il. Maximaal twee keer per maand versturen wij onze nieuwsbrief Dierenm@il, met daarin de laatste ontwikkelingen en acties, en mooie dierenverhalen. Als je je hebt aangemeld voor Dierenm@il, dan noteren wij dat je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.
 • IBAN rekeningnummer. Wanneer je de Dierenbescherming machtigt om de jaarlijkse contributie per automatische incasso af te schrijven, noteren wij je rekeningnummer.

Als je aan de Dierenbescherming doneert, dan verwerken we de volgende persoonsgegevens:

Verplicht

 • Aanhef, voor- en achternaam
 • E-mailadres. We gebruiken je e-mailadres om je te bedanken voor je donatie en om je te informeren of hoe we jouw bijdrage hebben besteed.

Optioneel – afhankelijk van waar je toestemming voor hebt gegeven

 • Adres. Donateurs ontvangen o.a. één keer per jaar het magazine DIER op hun huisadres.
 • Telefoonnummer. Als je jouw telefoonnummer met ons deelt, kunnen wij je persoonlijk informeren over onze werkzaamheden.
 • Aanmelding voor nieuwsbrief Dierenm@il. Maximaal twee keer per maand versturen wij onze nieuwsbrief Dierenm@il, met daarin de laatste ontwikkelingen en acties, en mooie dierenverhalen. Als je je hebt aangemeld voor Dierenm@il, dan noteren wij dat je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.
 • IBAN rekeningnummer. Als je de Dierenbescherming machtigt om eenmalig een bepaald bedrag van je rekening af te schrijven, dan noteren we je rekeningnummer.
 • Geboortedatum.

Voor het werven van nieuwe leden en donateurs gebruiken we de contactgegevens die je misschien om een andere reden met ons hebt gedeeld, zoals het adopteren van een dier of het maken van een melding bij onze meldkamer of als je hebt deelgenomen aan een van onze Gehoorzame Huishond scholen. Nogmaals, we houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving en je kunt je altijd afmelden van dergelijke communicatiemiddelen.

Vrijwilligers

De Dierenbescherming is afhankelijk van de duizenden vrijwilligers die samen met ons dag en nacht klaar staan om dieren in nood te redden Vrijwilligers solliciteren voor een beschikbare functie en doen hun vrijwilligerswerk onder bepaalde voorwaarden met de Dierenbescherming. Als je vrijwilliger bij de Dierenbescherming wordt, dan verwerken we de volgende gegevens:

-Voorletters, voor- en achternaam

-Geslacht

-Geboortedatum.

-E-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om met je te communiceren.

-Huisadres. Deze gegevens gebruiken we voor communicatie per post en voor de berekening van de reiskostenvergoeding.

-Opleidingsniveau, motivatie, CV, beroep. Deze gegevens zijn nodig om te kijken of je past op één van onze vrijwilligersfunctie.

-De dagen en tijden dat je beschikbaar bent voor het uitvoeren van een vrijwilligersfunctie.

Als je wordt aangenomen als vrijwilliger, dan worden de bovenstaande gegevens overgenomen in onze vrijwilligersadministratie. Daarnaast worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • IBAN-rekeningnummer. Als je geen declaraties wilt indienen, dan hebben we geen rekeningnummer nodig.
 • Contactgegevens van jouw contactpersoon in geval van nood. Mocht er een ongeval op de werkvloer plaatsvinden, dan kunnen we contact opnemen met jouw contactpersoon.
 • Opleidingen die je volgt.

Tot slot ontvang je maandelijks de vrijwilligersnieuwsbrief, waarmee we belangrijke informatie met je delen die te maken hebben met jouw werk als vrijwilliger. Je kunt je hier als actieve vrijwilliger niet voor afmelden.

Collecte

Jaarlijks organiseert de Dierenbescherming in de week van Werelddierendag haar landelijke collecteweek. Je kunt je hiervoor aanmelden als collectant of wijkhoofd. Als je wijkhoofd en/of collectant wordt, dan verwerken de volgende gegevens:

-Aanhef, voor-en achternaam

-Geboortedatum. Je mag zelfstandig collecteren mag vanaf 16 jaar. Als je jonger bent, dan mag je onder begeleiding van een volwassene collecteren als jeugdcollectant..

-Huisadres. Zodat we je aan de dichtstbijzijnde collectewijk kunnen koppelen. Doorgaans is dit de eigen woonwijk. Als je wijkhoofd bent, koppelen we op basis van het huisadres collectanten aan jou. Daarnaast is het huisadres nodig om je post en/of de collectematerialen toe te zenden.

-E-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om met jou te communiceren.

-Optioneel: aanmelding voor nieuwsbrief Dierenm@il en informatie over andere activiteiten van de Dierenbescherming.

Om hun taken goed te kunnen uitvoeren moeten de wijkhoofden inzicht hebben in de hier boven genoemde persoonsgegevens van de collectanten die aan hun wijk zijn gekoppeld. De wijkhoofden kunnen geen gegevens in zien die voor hun taken niet van belang zijn, bijvoorbeeld of iemand zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief Dierenm@il.

Melden van dierenleed

Wanneer je bij ons melding maakt van bijvoorbeeld een zwerfdier, dierenmishandeling of een dier in nood, dan noteren wij naast de aanwijzingen die jij met ons deelt ook jouw contactgegevens. Zo kunnen wij jou bellen wanneer wij bijvoorbeeld meer aanwijzingen nodig hebben.

-Voor- en achternaam van de melder

-Locatie waar het dier zich bevindt. Dit kan het huisadres van de melder zijn.

-Telefoonnummer.

Optioneel – afhankelijk of je deze zelf met ons wil delen:

 • E-mailadres.

Als de ambulancedienst bij jou langskomt, stellen wij jouw vragen over deze ervaring. Het is aan jou of je hieraan wil meewerken. De antwoorden op deze vragen worden geanonimiseerd en gebruikt om ervaringen met de ambulancedienst te analyseren en te verbeteren.

Opvang en adoptie in het asiel

Dieren komen op verschillende manieren en redenen in onze opvangcentra terecht. Via de dierenambulances maar ook via particulieren. Een particulier kan een eigenaar van een dier zijn of een persoon die een dier heeft gevonden. In geval het een eigenaar betreft, dient deze een afstandsformulier in te vullen. Hierin worden contactgegevens en gegevens over het dier verzameld. In geval een persoon een gevonden dier brengt, dient hij een vindersformulier te ondertekenen. De persoon verklaart hiermee niet de eigenaar van het dier te zijn en moet zijn contactgegevens hierop achterlaten.

Als je een dier bij een van onze opvangcentra adopteert, dan moet je een plaatsingsovereenkomst (of te wel een koopovereenkomst) ondertekenen. Hierin staan onder meer NAW-gegevens van de koper.

Deelname aan onderzoeken

Jouw mening is belangrijk voor ons, daarom voeren wij elk jaar een onderzoek uit. Deelname aan onze onderzoeken is vrijwillig. Mocht je niet meer mee willen doen aan onderzoeken of geen e-mails meer daarover ontvangen, dan kun je je altijd meteen weer uitschrijven door op de afmeldlink te klikken

Als je meewerkt aan een onderzoek, dan verwerkt de Dierenbescherming de volgende gegevens:

 • Aanhef, voor- en achternaam.
 • Woonplaats. Jouw woonplaats gebruiken wij in onderzoekanalyses om eventuele verschillen per gebied in kaart te brengen.
 • E-mailadres. Hiermee nodigen wij jou uit om deel te nemen aan een onderzoek.
 • Geboortedatum. Wij gebruiken jouw geboortedatum om een indruk te krijgen van de leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek.

Panel Dierenbescherming
Het Panel Dierenbescherming is het ledenpanel van de Dierenbescherming.

Deelname aan het Panel Dierenbescherming is vrijwillig. Mocht je niet meer mee willen doen aan het Panel, dan kun je je altijd meteen weer uitschrijven door op de afmeldlink te klikken.

Als je deelneemt aan het Panel, dan verwerkt de Dierenbescherming de volgende gegevens:

 • Aanhef, voor- en achternaam
 • Woonplaats. Jouw woonplaats gebruiken wij in onderzoekanalyses om eventuele verschillen per gebied in kaart te brengen.
 • E-mailadres. Hiermee nodigen wij jou uit om deel te nemen aan een onderzoek.
 • Geboortedatum. Wij gebruiken jouw geboortedatum om een indruk te krijgen van de leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek.

Optioneel – afhankelijk van waar je toestemming voor hebt gegeven:

 • Interessegebieden
 • Huisdierbezit

Je kunt alleen lid zijn van het Dierenbeschermingspanel als je een actief lidmaatschap hebt bij de Dierenbescherming. Als je jouw lidmaatschap opzegt, word je automatisch voor het ledenpanel uitgeschreven.

Onderzoeken vinden met name plaats via internet. Het kan echter voorkomen dat de Dierenbescherming je uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken.In de onderzoeken waar de Dierenbescherming jou voor uitnodigt, wordt gevraagd om je mening of ervaring over verschillende onderwerpen. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor analysedoeleinden om onze dienstverlening naar onze (toekomstige) relaties te verbeteren.

Webshop

De Dierenbescherming heeft een webshop waar je allerlei dier-gerelateerde producten kunt kopen. Voor het dagelijkse beheer van de webshop maakt de Dierenbescherming gebruik van leverancier CJ WildBird Foods. De persoonsgegevens die je deelt worden door CJ WildBird Foods alleen gebruikt voor het verwerken en verzenden van jouw bestelling. Je gegevens worden bewaard zolang als de wet voorschrijft. Meer informatie over de webshop is te lezen op: https://www.dierenbeschermingshop.nl/privacy.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en acties, en mooie dierenverhalen lezen? Abonneer je dan op Dierenm@il.. De nieuwsbrief verschijnt één tot twee keer per maand. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan verwerkt de Dierenbescherming de volgende gegevens:

-Aanhef, voor-en achternaam

-E-mailadres.

Mocht je Dierenm@il niet meer willen ontvangen, dan kun je je ook meteen weer uitschrijven door op de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Als jij contact met ons opneemt

Op de website kun je via verschillende manieren contact met ons opnemen. Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:

-Aanhef, voor- en achternaam,

-E-mailadres of telefoonnummer. Als je aangeeft dat je een reactie per e-mail wilt ontvangen, dan noteren we je e-mailadres. Als je aangeeft dat je gebeld wilt worden, dan noteren we je telefoonnummer.

Waarom verwerkt de Dierenbescherming persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor een aantal doelen, zoals het uitvoeren van onze dienstverlening en het aannemen van vrijwilligers. Maar dit kan alleen als de Dierenbescherming ook een grondslag heeft. De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt zes mogelijke grondslagen. Voor onze verwerkingen maken we gebruik van vier grondslagen.

Toestemming:

 • Het versturen van de nieuwsbrief Dierenm@il
 • Als je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld om melding te maken van een dier in nood of om een vraag te stellen.
 • Deelnemen aan onderzoeken en/of het Panel Dierenbescherming.

Heb je andere gegevens op basis van toestemming aan ons gegeven en wil je daarvoor je toestemming intrekken. Geef dit door via dit formulier of via privacy@dierenbescherming.nl

Overeenkomst:

 • Koopovereenkomst zoals een plaatsingsovereenkomst (adoptie), een aankoop in de webshop, bij het machtigen van de Dierenbescherming om de contributie dan wel een eenmalige gift van je rekening af te schrijven, en bij het overmaken van een donatie aan de Dierenbescherming
 • Vrijwilligersovereenkomst
 • Informatie delen die betrekking hebben op de hier boven genoemde overeenkomsten, zoals wanneer producten geleverd worden en om leden en donateurs te bedanken en te informeren over wat wij met hun bijdrage hebben gedaan

Wettelijke plicht:

 • Als de Dierenbescherming een vordering ontvangt van een bevoegde autoriteit, zoals de politie, dan moet zij gegevens verstrekken.
 • De Dierenbescherming is verplicht gegevens te bewaren op grond van belastingwetgeving. Een voorbeeld hiervan is onze financiële administratie.
 • Gerechtvaardigd belangen:
 • De Dierenbescherming is geen overheidsinstelling en ontvangt geen subsidie. Om dieren in nood te kunnen redden zijn wij afhankelijk van de financiële steun van o.a. onze leden, donateurs en bedrijfsrelaties. Daarom is het voor ons van groot belang dat wij hun met enige regelmaat vragen ons opnieuw te steunen.

Samenwerking met andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen, behalve als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of diensten van andere partijen nodig hebben zoals bij de verzending van het magazine DIER of het doen van onderzoeken. Wij vinden het erg belangrijk dat jouw gegevens bij ons veilig zijn en ze worden met de grootst mogelijke zorg gebruikt en opgeslagen. Daarom sluiten wij verwerkersovereenkomsten met die partijen die diensten aan ons leveren en daarbij jouw persoonsgegevens moeten gebruiken.

In de overeenkomst verplichten wij hun om met evenveel zorg om te gaan met jouw gegevens. wettelijk verplicht zijn. We maken wel gebruik van een aantal andere partijen voor hun diensten. Met deze partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten als zij in aanraking komen met onze persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan zijn de telemarketingsbureaus die wij inzetten bij fondsenwerving. Wij bepalen voor welk doel de gegevens mogen worden gebruikt, onder welke voorwaarden en alleen met strikte geheimhouding. We gaan geen relaties aan met partijen die niet goed omgaan met persoonsgegevens.

We werken in principe alleen met partijen binnen Nederland of de Europese Economische Ruimte (EER). Als gegevens buiten de EER worden gedeeld, zal de Dierenbescherming passende maatregelen nemen om te waarborgen dat de persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het overeenkomen met deze partijen van standaard contractbepalingen en aanvullende maatregelen om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijnen die wij hanteren baseren wij op het soort persoonsgegevens, de reden waarvoor we de gegevens hebben ontvangen en wat jij als betrokkene redelijkerwijs kan verwachten als bewaartermijn. Hieronder geven we een aantal voorbeelden:

 • Voor onze ledenadministratie zullen wij je gegevens gebruiken zolang je lid bent. Sommige gegevens moeten we langer bewaren vanwege een wettelijke verplichting. Betaalgegevens van onze leden moeten we bijvoorbeeld volgens de belastingwetgeving minimaal 7 jaar bewaren.
 • Als je vrijwilliger bent geweest bewaren we je gegevens tot 3 jaar nadat je bent gestopt met je werkzaamheden voor de Dierenbescherming.
 • Heb je als vrijwilliger vergoedingen ontvangen van de Dierenbescherming, dan bewaren we deze gegevens minimaal 7 jaar volgens de belastingwetgeving.
 • Als je een donatie hebt overgemaakt aan de Dierenbescherming, bewaren we je gegevenstot 4 jaar na je laatste donatie.
 • Ben je een wijkhoofd of collectant en meld je je af, dan worden zijn je gegevens niet meer zichtbaar in het collecteportaal. De Dierenbescherming bewaart de gegevens vanaf dat moment 4 jaar in haar administratie.
 • Als je de Dierenm@il van ons ontvangt, bewaren wij jouw gegevens totdat jij je afmeldt voor onze nieuwsbrief. Jouw gegevens worden daarna zo snel mogelijk verwijderd.
 • Als je solliciteert bij de Dierenbescherming bewaren we je gegevens alleen tijdens het sollicitatieproces van de vacature waarvoor je je beschikbaar hebt gesteld. Wordt je niet aangenomen, dan bewaren we je persoonsgegevens maximaal vier weken. Wanneer we je gegevens langer willen bewaren, bijvoorbeeld voor een toekomstige vacature, vragen we hier toestemming voor.
 • Als je mee hebt gedaan aan één van onze onderzoeken worden de onderzoeksgegevens vijf jaar bewaard. Na deze periode zullen de gegevens geanonimiseerd worden opgenomen in onze database.
 • Als je geen panellid meer bent voor de Dierenbescherming, worden deze gegevens nog vijf jaar bewaard.
 • Je kunt alleen lid zijn van het Dierenbeschermingspanel als je een actief lidmaatschap hebt bij de Dierenbescherming. Als je jouw lidmaatschap opzegt, word je automatisch voor het ledenpanel uitgeschreven.

Mocht je een vraag hebben over onze bewaartermijnen, dan kun je deze stellen via dit formulier of mailen naar privacy@dierenbescherming.nl.

Beveiliging van persoonsgegevens

De Dierenbescherming gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo tekenen medewerkers een geheimhoudingsverklaring en kunnen alleen diegene die daadwerkelijk de gegevens in hun werk nodig hebben de gegevens inzien dan wel gebruiken.

Welke rechten heb jij als betrokkene?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Naast het recht op inzage, correctie en verwijdering kan je ons ook vragen om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken en is het mogelijk om bezwaar te maken wanneer je het niet eens bent met de verwerking. Ten slotte is het sommige gevallen mogelijk om het recht van dataportabiliteit in te roepen. Dit recht houdt in dat jij ons kan verzoeken gegevens over te dragen aan jou of een andere organisatie. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, zoals profiling (besluit nemen op basis van het profiel van een die persoon).

Wil je één van jouw rechten uitoefenen, neem dan contact op via dit formulier. Om je identiteit te controleren, kunnen wij een aantal vragen stellen waarmee wij jouw identiteit kunnen vaststellen.

Toestemming intrekken:

Je kunt je toestemming voor het opslaan en gebruiken van je gegevens op elk moment intrekken in te vullen. Afhankelijk van het moment waarop je je toestemming intrekt, zal je direct of enkele weken later datgene waarvoor je je toestemming intrekt niet meer ontvangen. Sommige gegevens zijn we wettelijk verplicht te bewaren.


Klacht indienen

Ben je van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? We helpen je graag. Neem contact op via het contactformulier op de website. Als het niet lukt om er samen uit te komen, dan is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van deze privacyverklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan door de Dierenbescherming te allen tijde worden gewijzigd. De wijziging kondigen wij via onze website aan. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op de website zijn gepubliceerd. Als we de doeleinden van de verwerking van je persoonsgegevens ingrijpend willen wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op je toestemming, dan zullen we je eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden.

Versie

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 8 april 2021.