Preventie

Onze vrijwillige preventiemedewerkers worden ingeschakeld als dieren niet op de juiste manier worden behandeld, maar er geen sprake is van een strafbaar feit.

Verwaarlozing

Een preventiemedewerker wordt ingeschakeld wanneer er een melding binnenkomt bij meldnummer 144 die geen aanleiding geeft tot inzet van inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie, omdat de situatie (nog) niet ernstig genoeg is. Het merendeel van de zaken gaat over verwaarlozing van bijvoorbeeld honden, katten, konijnen en paarden als gevolg van onkunde en onwetendheid bij de eigenaar. De preventiemedewerker van de Dierenbescherming vertelt de eigenaar hoe hij zijn dier het beste kan verzorgen, om erger te voorkomen.

Dieren de dupe

Daarnaast worden dieren vaak de dupe van psychische en financiële problemen van de eigenaar. De dieren worden dan niet of slecht verzorgd en ook de huisvesting is meestal niet in orde. Als gevolg hiervan zijn de dieren ondervoed, ziek of verwond.

1.000 meldingen

Op jaarbasis nemen we zo’n 1.000 meldingen aan. We ontvangen hiervoor geen geld van het Ministerie of de gemeenten, maar zien het als onze taak om altijd alert te zijn op dierenleed in onze samenleving en bij signalen daarvan hulp te bieden om erger te voorkomen.

Maak jij je zorgen over dieren in jouw buurt?

Achter veel voordeuren in Nederland schuilt dieren- en mensenleed. Ook jij kunt iets doen, door te melden. Jouw signaal kan het begin zijn van een oplossing. Denk jij dat dieren worden verwaarloosd? Bel dan het meldnummer 144. Hebben niet alleen de dieren het moeilijk, maar moeten ook de eigenaren worden geholpen? Neem dan contact op met de lokale gemeente. Krijg je als sociaal hulpverlener te maken met dieren in de knel? Dan verwijzen we je graag door naar onze Helpdesk Hulpverleners.


In onze vacaturebank staan regelmatig vrijwilligersfuncties, bijvoorbeeld als preventiemedewerker in de regio.

Merel de Vriesvrijwillig preventiemedewerker regio Haaglanden

 

“Mensen zijn zich lang niet altijd bewust van hun slechte gedrag. Wij wijzen ze daarop en helpen ze om hun dier beter te verzorgen.”