Jaarverslagen en publieksverslagen

In ons jaarverslag maken we de balans op van het voorgaande jaar. Op financieel, maar ook op beleidsinhoudelijk gebied. Wat is goed gegaan en waar kan nog meer winst voor dieren behaald worden?

Integraal onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening, met financiële gegevens en een toelichting hierop. De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. Ook de richtlijnen van het CBF-Keur, waarin principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen opgenomen zijn, zijn toegepast.

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011

Publieksverslag

De Dierenbescherming is trots op haar resultaten en deelt ze graag! Een overzicht van onze inhoudelijke successen en activiteiten in de afgelopen periode, vind je in ons Publieksverslag.