Wet- en regelgeving puppyhandel

Jaarlijks worden in Europa miljoenen pups gefokt in erbarmelijke omstandigheden. Al ruim 25 jaar proberen organisaties in binnen- en buitenland de malafide handel in puppy’s een halt toe te roepen, maar het probleem is hardnekkig.

Wet- en regelgeving puppyhandel

Wij zijn als Dierenbescherming op zoek gegaan naar een oplossing. We richten daarbij onze pijlen op een combinatie van bewezen initiatieven en innovatieve ideeën. Met als eerste belangrijke stap een aanpassing van onze wet- en regelgeving.


We hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop de landen om ons heen de foute handel in puppy’s tegengaan. Het blijkt dat onze zuiderburen een veel striktere aanpak hebben gekozen om het malafide hondenhandelaren moeilijk te maken.

Voorbeelden van de strengere wet- en regelgeving in omringende landen:

  • In Frankrijk moeten puppyhandelaren zich registreren en zijn ze verplicht hun registratienummer te vermelden in de advertentie bij de verkoop van de pups;
  • In België zijn puppyhandelaren verantwoordelijk voor het welzijn van de jonge dieren en de omstandigheden waarin ze zijn gefokt;
  • België hanteert een witte lijst van bonafide fokkers die hondjes mogen exporteren;
  • De Belgische overheid heeft extra voorwaarden gesteld aan handelaren die hondjes importeren.

Deze aanpassingen leiden tot meer transparantie in de puppyhandel, met als gevolg dat:

  • Het voor hondenhandelaren moeilijker wordt om illegaal te handelen;
  • Er beter kan worden gehandhaafd en foute fokkers worden aangepakt;
  • Je als koper meer garanties hebt om een gezonde en gesocialiseerde pup te kopen;
  • Belastingontduiking kan worden tegengaan.