Buitenplekken voor verwilderde katten gezocht

Katten zijn populaire huisdieren in Nederland. Ruim een kwart van de huishoudens heeft één of meerdere katten in huis. Niet elke kat is de aaibare huiskat zoals we hem kennen. Sommige katten die weglopen, de weg kwijtraken, achtergelaten of gedumpt worden, komen niet in een dierenasiel terecht, maar belanden blijvend op straat waar ze kunnen verwilderen. Als dit eenmaal gebeurt, past de kat niet meer in een huiselijke situatie. De Dierenbescherming zet zich in om deze dieren te helpen waar mogelijk, maar loopt hierbij tegen één probleem aan: het plaatsen van deze verwilderde katten. Deze katten hebben namelijk geen huisje nodig, maar een buitenplek (waar niemand 'last' van ze heeft). Een plek waar de katten hun ‘wilde leven’ kunnen leiden en toch de nodige verzorging krijgen.
Buitenplekken voor verwilderde katten gezocht

Zwerfkatten helpen

De Dierenbescherming draagt op verschillende manieren bij aan het helpen van katten die verwilderd zijn geraakt, waaronder het uitvoeren van de zogeheten ‘trap, neuter and return’- methode (TNR). De TNR-methode houdt in dat katten met speciale kooien gevangen worden, zodat ze door een dierenarts nagekeken en gecastreerd kunnen worden. De verwilderde volwassen dieren gaan hierna weer terug naar hun vertrouwde omgeving, waar ze minder overlast veroorzaken en niet meer voor nageslacht zorgen. Kittens en eventuele tamme katten zonder eigenaar kunnen herplaatst worden. Maar wat gebeurt er met katten die tussen de wal en het schip geraken?

Ze kunnen niet terug naar de plek waar ze gevonden zijn en zijn te wild om in een gezinssituatie verder te leven.

Als terugplaatsen niet mogelijk is

Verwilderde zwerfkatten leven op plekken waar makkelijk voedsel te vinden is, zoals in woonwijken, op campings, bij restaurants of in de buurt van boerderijen en industrieterreinen. Hoewel we katten het liefst weer in hun vertrouwde omgeving terugzetten, is dit niet altijd mogelijk. Midden in de stad zou bijvoorbeeld te veel overlast geven en daar wordt het terugzetten van deze dieren niet op prijs gesteld. In zulke gevallen verblijven de zwerfkatten o.a. in onze dierenasielen, terwijl er naar een nieuwe locatie wordt gezocht. In sommige regio’s vinden onze medewerkers snel een nieuwe buitenplek, maar vaker is het vinden van zo’n plek een grote uitdaging. Hierdoor zitten zwerfkatten noodgedwongen soms wel maandenlang in onze asielen. Voor een verwilderde kat is het verblijf in een asiel geen pretje. Wij vinden dit triest en gunnen deze dieren hun vrijheid terug.

Help deze katten!

De Dierenbescherming doet daarom een landelijke oproep om deze katten aan een buitenplek te helpen:

Wat zoeken we?

Voor deze dieren zijn we op zoek naar buitenplekken op locaties zoals boerderijen, bij campings of maneges. Ook voor mensen die buitenaf wonen en een schuur of loods hebben die men muisvrij wil houden, zijn deze katten geschikt.

Wat hebben deze katten nodig?
Niet veel. Naast hun vrijheid, hebben ze genoeg aan een plekje om te schuilen en veilig te slapen. Hoewel de katten met alle liefde de muizen voor je vangen, waarderen ze het enorm als ze wat bijgevoerd worden.Deze katten zijn allemaal nagekeken door een dierenarts, gevaccineerd, gecastreerd en gechipt. Heb jij een geschikte buitenplek voor één of misschien wel meerdere van deze katten? Stuur dan een mailtje o.v.v. van jouw naam, contactgegevens, adres en het aantal katten dat je een plek kunt bieden naar onlineredactie@dierenbescherming.nl

Wij zorgen er dan voor dat je reactie bij het dierenasiel bij jou in de buurt terecht komt. Alvast bedankt voor je hulp!

Zwerfkatten: een onderwerp dat landelijk om aandacht vraagt

Zwerfkattenpopulaties groeien in Nederland snel, omdat veel van deze dieren niet ‘geholpen’ zijn. Zo’n groeiende groep verwilderde katten kan zoals genoemd overlast veroorzaken voor omwonenden en in de natuur. Ze krabben bijvoorbeeld vuilniszakken open en veroorzaken, vooral tijdens paartijd, geluids- en stankoverlast (door urineren en sproeien). Ook voor de dieren zelf is zo’n leven niet altijd prettig. Zeker als ze hun leven zijn begonnen bij iemand thuis, zijn ze niet goed voorbereid op een leven op straat. Ze lopen grote risico’s, vooral als ze nog vruchtbaar zijn, zoals ziekteoverdracht door andere katten. De zwerfkatwerkgroepen van de Dierenbescherming voeren regelmatig grote vangacties uit, zoals eerder dit jaar in Nieuwkoop waar 40 katten, gevangen, geneutraliseerd, verzorgd en teruggezet werden. Zo zorgen we ervoor dat de zwerfkattenpopulatie beheersbaar blijft en dat die dieren die op deze manier leven de juiste verzorging krijgen als ze die nodig hebben.

De vangactie van 40 verwilderde katten in Nieuwkoop nam veel tijd in beslag.


Laat je kat chippen

We vinden het niet alleen triest, maar ook onnodig dat er zoveel zwerfkatten in Nederland rondlopen. Je kat laten chippen(en een goede registratie) kan bijdragen aan het voorkomen hiervan en bovendien onzekerheid en zorgen bij vermissing sneller wegnemen. Voorkom dat je kat een zwerfkat wordt en laat je kat chippen!