Dierenbescherming baalt van in twijfel trekken huis- en hobbydierenlijst

Kamermeerderheid vraagt om herbeoordeling dromedaris

De huis- en hobbydierenlijst is nog niet in werking getreden, of het eerste dier dat ontbreekt op de lijst, wordt al ter discussie gesteld.

Een motie van BBB en VVD waarin wordt gevraagd om een herbeoordeling van de dromedaris – een dier dat niet op de lijst voorkomt - werd dinsdag met een krappe meerderheid aangenomen.

Dierenbescherming baalt van in twijfel trekken huis- en hobbydierenlijst

De dieren die op de huis- en hobbydierenlijst staan, en dus geschikt worden geacht om te houden, zijn beoordeeld door experts en op basis van een wetenschappelijke methode. De beoordelingscommissie is daarbij bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Het heeft jaren geduurd voordat de lijst tot stand kwam. De Dierenbescherming heeft hier al die tijd voor gepleit en is blij dat de lang verwachte lijst op 1 januari 2024 in werking zal treden.

De huis- en hobbydierenlijst schept duidelijkheid over welke dieren geschikt zijn om te houden en welke dieren niet. Dat is in de eerste plaats in het belang van het dier vanuit dierenwelzijnsoogpunt, maar ook in het belang voor de mens als het gaat om zoönotische risico’s.

Bedrijfsmatig

Dat nu een bedrijfsmatige dromedarishouder met een sympathiek klinkend verhaal straks geen dromedarissen meer mag fokken, is vervelend voor de persoon in kwestie. Maar het is een slechte zaak als er openlijk getwijfeld wordt aan de interpretatie van de beoordelingscommissie die zich beroept op wetenschappelijk literatuur en –methodes. Het lijkt in de mode te raken om wetenschappelijke uitkomsten die niet in je straatje passen in twijfel te trekken en te zoeken naar andere onderzoeken waarmee je wel je gelijk kunt halen. Hetzelfde gebeurde met de stikstofdiscussie.

Met het aannemen van deze motie, wordt de weg vrij gemaakt voor nieuwe herbeoordelingen. Dat is ondermijnend voor het vertrouwen in de wetenschap in het algemeen, en in deze zaak belemmerend voor dierenwelzijn in het bijzonder: voor je het weet kun je weer van voren af aan beginnen.

Daar is geen dier bij gebaat.