Gebruik stroomhalsbanden verboden

Vanaf 1 januari 2022 mogen honden geen stroomhalsbanden meer om. In 2018 werd het gebruik van prikhalsbanden ook al verboden. De Dierenbescherming is blij dat dit soort halsbanden niet meer gebruikt mogen worden, omdat ze honden fysiek en mentaal pijn doen en zelfs voor verwondingen kunnen zorgen.

Gebruik stroomhalsbanden verboden

Alternatieven

Stroomstoten van stroomhalsbanden leiden tot angst, stress en agressiviteit bij honden. Ook schaadt het de band tussen baas en hond. Zelfs als de halsband ‘uit staat’ reageren honden nerveus en panisch omdat ze het stroomapparaatje herkennen. Prik- en stroomhalsbanden waren ons al jaren een doorn in het oog. Honden corrigeren op zo’n negatieve en pijnlijke manier is onnodig en onvriendelijk.

We adviseren eigenaren om van pup af aan of direct na de aanschaf van een volwassen hond, cursussen te volgen bij een goede hondenschool. Dat is niet alleen een betere manier om honden 'op te voeden', het is ook leuker en draagt bij aan een sterkere band tussen baas en hond.

Uitzonderingen

Andere stroomapparatuur mag in uitzonderlijke gevallen nog wel gebruikt worden. Bijvoorbeeld als er op het gebied van veiligheid en openbare orde ingegrepen moet worden. Diergeneeskundige handelingen waarbij stroomapparatuur nodig is, en elektrische afrastering zijn ook niet verboden.

Verkoop niet verboden

Helaas wordt de verkoop van dit soort halsbanden niet verboden. Volgens de overheid kunnen mensen, ondanks een verbod in Nederland, deze middelen nog te makkelijk verkrijgen, bijvoorbeeld via buurlanden. We blijven online en offline winkels dan ook aansporen om het verkopen van prik- en stroomhalsbanden te stoppen. Of op z’n minst de consument erop te wijzen dat het gebruik van deze correctiemiddelen verboden is.

Voor een goed opgevoede hond

Ben je op zoek naar online-informatie over het goed trainen met je hond? Bekijk onze reeks trainingsvideo’s ‘Lara leert’ of lees de adviezen van het LICG.

Naar het LICG