Jacht op alle dieren van wildlijst sluiten

Konijnen mogen het komende jachtseizoen niet bejaagd worden en voor hazen geldt een jachtverbod in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht.

Jacht op alle dieren van wildlijst sluiten

Dat heeft minister Van der Wal van Natuur en Stikstof besloten na het verschijnen van de rapporten van SOVON en Wageningen Environmental Research (WEnR). We hebben hier meermaals toe opgeroepen dus we zijn blij met deze overwinning voor de dieren. Echter moet er veel meer gebeuren. De rapporten tonen aan dat het beter is om jacht op alle onderzochte soorten te sluiten.

Voldoende juridische basis

De rapporten van SOVON en WEnR tonen aan dat er voldoende juridische basis is om de jacht op feitelijk alle onderzochte soorten te kunnen sluiten, ‘ondanks’ het jacht- en eigendomsrecht. Helaas is minister Van der Wal een andere mening toebedeeld en sluit ze alleen het jachtseizoen voor konijn, en voor haas slechts in drie provincies. Wij zien in het rapport van WEnR geen aanknopingspunten waarom je in bepaalde delen van het land hazen wel zou mogen bejagen. Ook het SOVON-rapport is helder; vogeltellingen en –atlassen laten zien dat het er niet gunstig uitziet voor fazant, wilde eend en houtduif. Maar toch besloot de minister dat er geen landelijk jachtverbod komt voor deze vogelsoorten.

Vooroverleg Jagersvereniging

Het lijkt erop dat de minister de jagers zoveel mogelijk wil behoeden voor het aanvragen van landelijke en provinciale vrijstellingen of ontheffingen, die steeds vaker sneuvelen in de rechtbank wegens gebrek aan onderbouwing. De Jagersvereniging was namelijk op 4 april al van de rapporten op de hoogte en heeft voor het uitkomen van de Kamerbrief al diverse gesprekken gevoerd met de minister over de mogelijke gevolgen van de uitkomsten van de onderzoeken op hun ‘jacht’.

Vrijstellingen en ontheffingen maken beheer en schadebestrijding op de wildlijstsoorten nog steeds mogelijk maar dan moet wel eerst aangetoond worden dat er significante schade optreedt bij niet ingrijpen én dat ingrijpen de instandhouding van de diersoort niet negatief beïnvloedt. Voor de drie vogelsoorten op de wildlijst hoeft dit tijdens het jachtseizoen dus niet te worden aangetoond. Het is een vrijbrief om zonder realistische verantwoording dieren af te schieten voor zogenaamde ‘benutting’.

Jacht helpt dieren niet

De Dierenbescherming is het met de minister eens dat jacht niet de enige oorzaak is van de teruggang van soorten, maar het is wel de maatregel waar bewust een keuze gemaakt wordt voor het doden van dieren waarbij het met de soort slecht gaat. Elk weggeschoten dier is er weer één minder. Daarbij ontneem je predatoren hun prooi waardoor de voedselketen in de Nederlandse natuur verder verslechterd. Met grote gevolgen, want waar vossen bijvoorbeeld minder wilde eenden, fazanten en houtduiven kunnen vangen, zullen ze juist meer weidevogels eten. Terwijl die ook in rap tempo verdwijnen.

In de ogen van de Dierenbescherming en volgens de Wet natuurbescherming zou de beleidsmatige vertaling van de rapporten moeten zijn; jacht op álle soorten die op de wildlijst staan nu stoppen!