Ook vissen verdienen ons respect

Jaarlijks consumeren we naar schatting wereldwijd zo’n 970 tot 2.700 miljard vissen. Dit aantal is moeilijk te bevatten. Het is een ruwe schatting omdat, anders dan bij andere dieren die gebruikt worden voor consumptie, niet het áántal dieren maar het gewicht moet worden doorgegeven. Dit feit alleen geeft al aan dat vissen niet worden gezien als individuele dieren. Het verklaart waarschijnlijk ook waarom er nauwelijks bindende regels te vinden zijn die het welzijn van vissen borgen.

Femmie Smit

Door: Femmie Smit Programmamanager In het Wild Levende Dieren

Ook vissen verdienen ons respect

Vissen in de wildvangst worden in grote getale ruw opgevist, op een dek gegooid en vervolgens levend gevild of op ijs gelegd, waardoor ze een nog langzamere dood sterven. Voor een groot deel van de vissen die voor consumptie gekweekt is, geldt dat goede regelgeving die de vissen beschermt ver te zoeken is.


Meer oog voor vissenwelzijn
In de afgelopen 12 jaar dat ik als Programmamanager In het Wild Levende Dieren bij de Dierenbescherming werkzaam ben, is er in Nederland wel degelijk een verandering in denken over vissen waar te nemen. Was men er eerder amper van overtuigd dat vissen pijn en stress ervaren, is het merendeel daar nu toch wel over uit. Het zijn dieren met bewustzijn en gevoel. En dit heeft consequenties voor ons handelen. Alleen, nu nog doen! Politici hebben naar ons idee te weinig oog voor vissenwelzijn. Daarom roepen we, samen met andere organisaties, de Nederlandse politiek op om in actie te komen. Politici, met visserij in hun portefeuille, ontvangen 10 weken lang een Vrijdag Vissenkaart met een actie- of aandachtspunt. Wij hopen dat we daarmee het gesprek om vissenwelzijn te verbeteren op gang kunnen brengen.

Steun de oproep voor een beter dierenwelzijn

Ook op Europees niveau is juist nu ruimte voor verbetering. Dit jaar evalueert de Europese Commissie of de huidige wetgeving die gaat over consumptiedieren nog wel ‘fit for purpose’ is. Met andere woorden; is die wetgeving voldoende om het welzijn te borgen? Voor vissen is dit zeker niet het geval en is het hoog tijd voor een stevige revisie. Als jij dat ook vindt, steun dan de oproep die onze Europese koepelorganisatie, Eurogroup for Animals, doet aan de Europese Commissie om geen dieren achter te laten in dit proces. Je kan de oproep ook delen met familie en vrienden.

Dat betere gezondheidsregels nodig zijn werd afgelopen maand weer pijnlijk duidelijk uit de beeldrapportages die gemaakt zijn in de Schotse zalmindustrie. Zalmen zwemmen rond met gaten in hun lichaam, wonden waar zeewier uit groeit en zelfs zonder ogen. Daarbij werden talloze dode dieren aangetroffen en was de slacht een zeer pijnlijk proces. Dit terwijl er dodingsmethoden en procedures voor handen zijn voor zalm, die het proces aanzienlijk minder pijnlijk maken. Wij hebben Animal Equality gesteund in hun oproep aan de Schotse overheid om het probleem rondom de slacht aan te pakken.

Visvrij recepten

Die wetgeving moet aangepast worden. Daar maken wij ons, hopelijk samen met jou, hard voor. Maar wat kun je als dierenliefhebber én als consument nu al concreet doen? Het beste is om visvrij te koken. Wij begrijpen dat dit, zeker voor iemand die het niet gewend is, uitdagend kan zijn. Daarom hebben we ons best gedaan om toch een beetje de smaak van vis in huis te halen; zonder vis te hoeven kopen! Maartje Borst en Lisette Kreischer, bekend van succesvolle kookboeken als Man.Eat.Plant. en Groente uit zee! schreven speciaal voor de Dierenbescherming lekkere en gezonde recepten die eenvoudig te bereiden zijn. Ook The Dutch Weed Burger voorzag ons van een mooi recept. We dagen je dan ook uit om de komende vier weken, elke week een recept te maken via onze Visvrij Challenge. Aan het einde van de challenge ontvang je digitaal alle 10 de recepten + een bonus recept van The Dutch Weed Burger. Geniet ervan!