Politiek aan zet

Dat vissen pijn, angst en stress kunnen ervaren, is ondertussen algemeen bekend. Helaas is dat nog nauwelijks doorgedrongen tot de politiek. Zij laat vissen letterlijk in de kou liggen. Het gaat jaarlijks om miljarden dieren waarvoor wettelijk gezien heel weinig is geregeld. Alleen al verplicht verdoven voor de slacht zou enorm helpen.

Om sterker te staan richting politiek heeft de Dierenbescherming de krachten gebundeld en pleit ze samen met Compassion in World Farming, Sea First, de Vissenbescherming en de Dierencoalitie voor beter vissenwelzijn.

Tien verbeterpunten

Tien weken lang worden Tweede Kamerleden van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) meegenomen in de wereld van consumptievissen. Elke week ontvangen ze van ons een vissenkaart met een belangrijk punt. We bieden ze hiermee handvatten om serieuze verbetering voor het welzijn van vissen in Nederland en de EU te bewerkstelligen. De kaarten kunnen ze verzamelen op een poster, die we ook meesturen. Hopelijk hangt straks in elke fractiekamer ons 10-puntenplan. Aan het einde van deze tien weken overhandigen wij de verantwoordelijk minister, het 10-puntenmanifest in zijn geheel.

 • Helpdevis01 1
  Punt 1. Stimuleer pijnloze doding aan boord

  Bijna alle vissen die men voor consumptie opvist sterven aan boord óf een langzame dood op ijs óf ze worden levend gefileerd. Dit terwijl elektrische bedwelming voorafgaand aan de dodingsmethode mogelijk is.

 • Helpdevis02
  Punt 2. Innovatieve visvangstmethode

  De huidige vangstmethoden zijn niet ontwikkeld op een manier dat vissenleed zo veel mogelijk wordt voorkomen, terwijl er wel degelijk verbeteringen mogelijk zijn.

 • Helpdevis03
  Punt 3. Help kreeften en krabben

  We koken kreeften levend en houden dieren dagenlang in voor hen volstrekt onnatuurlijke situaties in leven, zoals transport in dozen vanaf de boot of in een klein aquarium gepropt met meerdere soortgenoten met dichtgebonden scharen om te voorkomen dat ze elkaars poot afknippen.

 • Helpdevis04 1
  Punt 4. Vissenwelzijn in kwekerijen

  Huisvestingssystemen bij viskwekerijen zijn niet ontwikkeld op basis van de behoeften en het gedrag van vissen, maar uit oogpunt van efficiëntie.

 • Helpdevis05 1
  Punt 5. Bedwelming voor de slacht

  Bedwelming voor de slacht is momenteel alleen voor paling verplicht, maar alle andere vissen verdienen ook een pijnloze behandeling bij het doden.

 • Helpdevis06 1
  Punt 6. Bescherm de paling

  De Europese paling is een ernstig bedreigde diersoort. Nederland is de grootste ‘palingkweker’ van de wereld en miljoenen jonge palingen (glasalen) worden jaarlijks uit het wild gevangen om in kwekerijen te verdwijnen. Gezien de risico’s voor de biodiversiteit is dit onverantwoord.

 • Helpdevis07 1
  Punt 7. Controles kwekerijen en visslachterijen

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft als taak bedrijven die dieren houden en slachthuizen te inspecteren of ze zich aan de regels voor dierenwelzijn houden. Vissen vallen echter buiten de boot.

 • Helpdevis08 1
  Punt 8. Help de keurmerken

  Help als overheid door in overleg te gaan met keurmerken en ondersteun hen in het opnemen van vissenwelzijnscriteria.

 • Helpdevis09 1
  Punt 9. Toezicht tijdens de doding

  Het plaatsen van bedwelmingsapparatuur is niet genoeg om dierenwelzijn tijdens doding te borgen. Ook aan boord van schepen zou toezicht moeten zijn. Laat nu al onderzoeken hoe dit ‘slim’ kan. Pas het nu aanwezige cameratoezicht in slachterijen toe in kwekerijen en op schepen.

 • Helpdevis10 1
  Punt 10. Europese vissenwelzijnsregels

  Het is belangrijk dat vissenwelzijn een integraal onderdeel wordt van het Europese visserijbeleid. Het welzijn van vissen moet zowel tijdens de vangst als het doden zo min mogelijk wordt aangetast.

1/10