Dierenbescherming blij met opbrengst collecte 2022

Tijdens de jaarlijkse collecteweek van de Dierenbescherming van 2 t/m 8 oktober is een bedrag opgehaald van maar liefst 982.390 euro. Meer dan 7000 collectanten gingen langs de deuren. Dit konden zij doen dankzij de inzet van ruim 1200 wijkhoofden. Ook online haalden collectanten een mooi bedrag op.

Dierenbescherming blij met opbrengst collecte 2022

Bijna 1 miljoen!

“We zijn erg blij met de opbrengst van dit jaar. Veel gevers aan de deur zijn nog steeds blij dat ze contant geld kunnen doneren. Maar we zien ook dat de QR-code populairder wordt. Bovendien was er dit jaar een toename van het aantal online collectebussen. Dit, tezamen met de inzet van al onze vrijwilligers, maakt dat we terugkijken op een geweldig collectejaar!” aldus Alice Vernout-Kemper, landelijk collectecoördinator.

Bedankt!

We willen al­le wijk­hoof­den en col­lec­tan­ten enorm be­dan­ken voor hun in­zet. Maar ook de mensen die gedoneerd hebben: dank jullie wel! Met de­ze geweldige op­brengst kun­nen we dieren in nood redden, dierenleed voorkomen en zo het welzijn van duizenden dieren in Nederland verbeteren. Lees hier waar de opbrengst aan besteed wordt.

Volgend jaar meehelpen?

Ook in 2023 ste­ken on­ze collectevrij­wil­li­gers weer de han­den uit de mou­wen voor de die­ren. De collecteweek is volgend jaar van 1 t/m 7 ok­to­ber. Ex­tra wijk­hoof­den en col­lec­tan­ten zijn van har­te wel­kom! Help je mee? We kunnen jouw hulp goed ge­brui­ken! Meld je hier aan.

Over collecteren

De Dierenbescherming organiseert elk jaar een collecteweek, in de week van Werelddierendag. Tijdens deze week gaan duizenden collectanten weer langs de deuren om geld op te halen voor dieren in nood. Wil jij ons helpen