Open brief aan Tweede Kamer: “Pak vogelgriep snel aan!”

In een open brief aan de Tweede Kamer doet de Dierenbescherming vandaag in de Volkskrant een dringende oproep om snel aan de slag te gaan met het aanpakken van de vogelgriep. Er is steeds meer maatschappelijke overeenstemming dat het ophokken en doden van pluimvee, gekoppeld aan de serieuze bedreiging van de volksgezondheid een halt moet worden toegeroepen.

Open brief aan Tweede Kamer: “Pak vogelgriep snel aan!”

Dat kan met een vaccinatieprogramma. Verder verdienen uiterst belangrijke risico’s onmiddellijke aandacht. Het gaat dan vooral om pluimveebedrijven in gebieden waar veel watervogels zitten, maar ook om de concentratie van bijvoorbeeld kippenstallen in bepaalde delen van het land. En, “met (te) veel soortgenoten in een stal op steenworp afstand van volgende stallen is het vragen om problemen”, zo wordt de volksvertegenwoordigers duidelijk gemaakt.

''In een open brief aan de Tweede Kamer doet de Dierenbescherming vandaag in de Volkskrant een dringende oproep om snel aan de slag te gaan met het aanpakken van de vogelgriep.''

Praat niet te lang

De advertentie verschijnt vlak voor het debat in de Tweede Kamer vanavond over het steeds dreigender gevaar van ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn (zoönosen) en is medeondertekend door Compassion in World Farming en World Animal Protection. “Praten is belangrijk, want u moet het vandaag eens worden”, schrijven de drie dierenwelzijnsorganisaties. “Met elkaar en met de bewindspersonen. Eens worden over het feit dat de huidige aanpak zo niet langer kan, en dat iedere belemmering om snel een goedwerkend vaccin tegen vogelgriep te ontwikkelen én toe te passen van tafel moet. Praat vooral, maar praat niet te lang.”

Urgente kwestie

Nu het nieuwe kabinet flink gaat investeren in stikstof- en klimaatmaatregelen kan de urgente kwestie die nu op tafel ligt rond de pluimveehouderij daarin gelijk mee worden genomen, betogen de briefschrijvers. “Maar vooral, hak snel de juiste knopen door en ga aan de slag”.

Eerder ontvingen Kamerleden al een brief van de Dierenbescherming die door tal van vooraanstaande wetenschappers werd medeondertekend. Allen steunen de noodzaak om niet lijdzaam toe te zien nu de vogelgriep een serieus en vooral permanent probleem is geworden.

Voor aanpakken vogelgriep

Alleen al deze winter zijn er meer dan anderhalf miljoen(!) kippen, eenden en kalkoenen gedood vanwege vogelgriep. Anderen zitten al maanden opgehokt. Dit probleem verdwijnt niet zomaar. We roepen de overheid dan ook op om vogelgriep serieus aan te pakken.

Veelgestelde vragen