Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend

“The times they are a-changing” en dat geldt ook voor de Dierenbescherming. Met een nieuwe strategische koers willen we dieren nog beter helpen en mensen bewuster maken van hun impact op dieren. Hoe mooi zou het zijn als de belangen van dieren vanzelfsprekend worden meegenomen in het denken en handelen van mensen
Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend

We leggen daarom het accent op het voorkómen van dierenleed, zodat we uiteindelijk minder dieren hoeven te redden. Maar als redden toch nodig is, dan zijn we er natuurlijk voor ze.

De komende jaren werken we aan onderstaande doelen om dit te bereiken:
Doel 1: diervriendelijk leven
Doel 2: diervriendelijk ondernemen
Doel 3: diervriendelijk besturen
Doel 4: diervriendelijk omgaan met de openbare ruimte

Doel 1: diervriendelijk leven

Pups opvoeden in coronatijd
Deze coronatijd was voor veel mensen de ideale tijd om een huisdier in huis te nemen. Ondanks de strenge voorwaarden van onze dierenopvangcentra (om impulsaankopen te voorkomen), merkten ook wij dat onze asieldieren sneller een nieuw thuis vonden. Er werden ook meer pups aangeschaft, omdat mensen hier thuis nu meer aandacht aan konden besteden. Door de lockdown waren hondenscholen grotendeels gesloten en omdat het opvoeden en socialiseren van pups ontzettend belangrijk is, deelden we online tips en informatie om baasjes verder te helpen. De Dierenbescherming wil dé plek zijn waar mensen informatie kunnen vinden en meer voorlichting geven. Niet alleen over het opvoeden van je pup, maar ook over de inrichting van een diervriendelijke tuin of hoe dierenwelzijn onderdeel uitmaakt van jouw boodschappenlijstje. Kortom, we willen mensen helpen diervriendelijker te leven.

Omdat mensen pups aanschaften tijdens de (eerste) lockdown, gaf de Dierenbescherming tips voor het opvoeden van je pup (foto Gehoorzame Huishond Bunschoten). De Dierenbescherming wil dé plek zijn waar mensen informatie kunnen vinden en meer voorlichting geven.

Doel 2: diervriendelijk ondernemen

Naar een diergerichte, duurzame veehouderij
Natuurlijk geldt dit niet voor alle boeren bedrijven, maar landelijk gezien is het aantal kalveren dat jaarlijks sterft schrikbarend hoog, eist vogelgriep duizenden levens en komen gigantische aantallen kippen, varkens en koeien om door stalbranden. Als ze al niet sterven door zo’n afschuwelijke brand of virus, zitten ze vaak opeengepakt in stallen waar ze het daglicht nooit zien. En dan hebben we het nog niet over de slechte omstandigheden in slachthuizen gehad... Zo willen we toch niet met dieren omgaan? Al deze dieren verdienen dierwaardige levens, zonder dat boeren, consumenten en het milieu er bekaaid vanaf komen. Het afgelopen jaar hebben wij daarom het Deltaplan Veehouderij gelanceerd waarin we haalbare plannen voor de politiek, supermarkten, banken, boeren en consumenten ‘op papier’ hebben gezet voor de komende 30 jaar. Boeren bedrijven zoals GIJS-ei, Hamletz en Kaasboerderij De Ruurhoeve bewijzen al dat onze plannen voor een diergerichte, duurzame veehouderij mogelijk zijn! In onze nieuwe strategie hebben we meer plannen opgenomen voor diervriendelijk ondernemen. Het Deltaplan Veehouderij is een mooi voorbeeld.

Doel 3: diervriendelijk besturen

Landelijke chip- en registratieplicht voor katten
Jaarlijks raken meer dan 38.000 katten zoek, waarvan alleen al de Dierenbescherming er zo’n 10.000 opvangt. Dat brengt niet alleen hoge (medische) kosten voor dierenopvangcentra met zich mee, maar ook veel verdriet bij eigenaren. Meer dan 83% van de gevonden dieren is niet gechipt of niet goed geregistreerd. Helaas kunnen we daarom slechts 17% van de verdwaalde katten herenigen met hun baasje. Voor honden, waarvoor wel een chipplicht geldt, is dit maar liefst 93%, waaruit blijkt dat chippen écht effectief is. Afgelopen jaar hebben we 57.156 handtekeningen verzameld om de politiek te overtuigen over te gaan tot de invoering van een landelijke chip- en registratieplicht voor katten. Dat zou een hoop dierenleed en verdriet voorkomen.
De Dierenbescherming wil dat de overheid, gemeenten en provincies meer bijdragen aan dierenwelzijn. Een vuurwerkverbod, het ophangen van vleermuiskasten, het diervriendelijk bouwen van nieuwe appartementen; het zijn slechts enkele voorbeelden van beleidspunten waarop de Dierenbescherming lobbyt en adviseert zodat bestuurders diervriendelijke keuzes maken.

Doel 4: diervriendelijk omgaan met de openbare ruimte

Preventie i.p.v. dierenleed
Uitgeputte vogeltjes, muizen, ratten, maar ook katten konden geen kant meer op. Het afgelopen jaar kwamen onze dierenambulances regelmatig dieren tegen die vastgeplakt zaten aan een plakstrip of lijmplank. Het gebruik van deze plakstrips is verboden, maar de onderdelen hiervan mogen helaas wel verkocht worden. Om ernstig dierenleed te voorkomen, hebben we hier het afgelopen jaar extra aandacht voor gevraagd. We zien liever dat mensen zich verdiepen in preventieve maatregelen. Dat geldt trouwens ook voor andere gruwelijke vangmethoden. Dieren worden als hinderlijk ervaren en als ‘plaagdieren’ gezien, terwijl ze vaak afkomen op onze eigen rommel. Dit is een van de vele voorbeelden van hoe we mensen willen laten zien dat we in harmonie kunnen samenleven met dieren.

Het vangen van dieren met lijmplankjes en plakstrips is echt 'not done'. Dat geldt voor meer vangmethoden. De Dierenbescherming wijst liever op preventieve maatregelen, zodat we in harmonie kunnen samenleven met dieren.

De Dierenbescherming stuurt aan op het veranderen van bewust en onbewust handelen. We bieden mensen, bedrijven en bestuurders handvatten om diervriendelijke keuzes te maken om dieren zo beter te beschermen.

Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend!