Stop met afschieten konijnen

Vorige week is het jachtseizoen afgesloten. Wilde konijnen kunnen weer opgelucht ademhalen, en herstellen van de toch al erbarmelijke wildstand. Toch? Helaas niet, ze staan namelijk ook op de landelijke vrijstellingslijst waardoor ze jaarrónd afgeschoten mogen worden.

Stop met afschieten konijnen

En het gaat echt slecht met deze dieren. Sinds de jaren 60 hollen aantallen achteruit. Virusepidemieën zijn de grote boosdoener maar ze ook nog eens afschieten helpt natuurlijk niet. Terecht dus dat de heer Wassenberg van de Partij voor de Dieren hier Kamervragen over stelt en oproept om met onmiddellijke ingang de aangenomen motie uit te voeren om konijn en haas van de lijst vrij bejaagbare soorten te halen.

Ontzettend nuttig dier

Wilde konijnen zijn enorm nuttig, ze spelen een sleutelrol in het ecosysteem. Dit wordt mooi uiteengezet in het artikel van de Groene Amsterdammer ‘Ze vallen gewoon om’. Daarin staat ook dat ze nu met man en macht proberen de konijnenstand te herstellen door konijnen te verplaatsen. En voordat iemand denkt “dan zet ik mijn tamme konijn wel uit in de natuur”, vooral niet doen! Die zijn gedomesticeerd, die overleven het niet. Daarbij is het ook niet gezegd dat de wilde konijnen het overleven. Er kan veel misgaan zoals het verspreiden van ziektes, het niet kunnen vinden van voedsel en stress! Niet alleen van het uitzetten in een ander gebied maar je moet ook geen konijnen bij elkaar zetten die elkaar niet kennen.

Voorkom dat dieren geherintroduceerd moeten worden

Deze herintroductie, zoals dat heet, van de konijnen is dus niet ideaal. Daarom kan beter worden voorkomen dat dit nodig is. Uiteraard door te zorgen voor een robuuste natuur maar ook deze natuur zoveel mogelijk met rust te laten en hier niet vrijelijk in te gaan schieten. Zo zorg je ook dat er voldoende voedsel voor predatoren als de vos voorhanden blijft. Onze oproep aan de politiek was en is nog steeds hetzelfde: Stop plezierjacht!


Nederlanders zijn het met ons eens blijkt ook uit recent onderzoek van I&O Research in opdracht van de Partij voor de Dieren.