Meer begrip voor de vis

Er is steeds meer aandacht voor het welzijn van vissen. Het begint bij mensen door te dringen dat vissen intelligente dieren zijn die, net als andere dieren, pijn, stress en emoties ervaren. We weten ook steeds meer over de belevingswereld van vissen en wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vissen wel degelijk gevoel hebben. Hoog tijd dus om deze dieren met meer respect te behandelen, want daar valt nog een wereld te winnen. Alleen al in Nederland worden jaarlijks miljarden vissen gevangen waarvan het overgrote deel onbedwelmd wordt geslacht.

De pos heeft een voorkeur voor een kale plantloze bodem.

Vissen als product

We gebruiken vissen op veel manieren. We hengelen op vissen voor ons plezier, we bewonderen ze in aquaria en we eten ze op. De vissen die op ons bord belanden groeiden vaak op bij grote kwekerijen of zijn uit de zee gevist. De condities waaronder de dieren opgroeien, gevangen, getransporteerd en/of gedood worden, zorgen voor veel stress en leed. Snelle dodingsmethoden zijn voor een aantal vissoorten wel bekend, maar in de praktijk, zeker aan boord van schepen, worden ze niet of nauwelijks toegepast. Vissen zoals schol en tong worden meestal levend gevild, andere vissen worden op ijs gelegd. Dit leidt tot een langzame, stressvolle dood. En als je dan kijkt naar de enorme aantallen dan is het leed gigantisch.

De cijfers liegen er niet om

Over hoeveel vissen hebben we het? Exacte cijfers hebben we niet, omdat vaak over gewicht wordt gesproken (zoveel ton vis gevangen), maar op basis van gegevens uit rapporten hebben we het alleen in Nederland al over de volgende getallen op jaarbasis:
  • 4 miljard in het wild gevangen vissen voor consumptie
  • 5-17 miljoen kweekvissen voor consumptie
  • 27 miljoen vissen in de hengelsport
  • 18 miljoen siervissen (aquariumvissen)
  • 29.000 vissen gebruikt in dierproeven

De tonijn kan wel 75 km per uur zwemmen. 

Wat doet de Dierenbescherming?

Wij willen dat er minder intensieve vangst- en dodingsmethoden aan boord van visserijschepen gebruikt worden. In relatie tot kweekvissen voor consumptie zijn wij op zoek naar criteria die het welzijn van vissen gedurende de kweek, transport en doding verbeteren. Dit doen wij gezamenlijk met producenten, retailers, onderzoekers, certificeringsinstanties zoals Aquaculture Stewardschip Council (ACS) en andere dierenwelzijnsorganisaties.

Een aantal voorbeelden van wat wij doen:
  • Onderzoek laten uitvoeren naar de huidige stand van zaken van vissenwelzijn in de supermarkten, uitgevoerd door Bureau Questionmark. Hieruit blijkt dat vissenwelzijn nog niet hoog op de agenda staat en dat het voor de consument in elk geval niet inzichtelijk is of er rekening is gehouden met het welzijn van de dieren.
  • In opdracht van verschillende dierenbeschermingsorganisaties, waaronder ook de Dierenbescherming, werd in negen landen een opinieonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat 69% van de Nederlands vindt dat het welzijn van vissen evenveel bescherming verdient als dat van andere dieren.
  • De Dierenbescherming, CIFW (Compassion in World Farming) Nederland en de Vissenbescherming hebben de minister per brief opgeroepen welzijnsregels op te stellen ter bescherming van vissen en de verdoofde slacht bij vissen, zoals bij andere dieren, verplicht te maken.
  • Om bewustwording bij publiek te creëren zijn we in 2018 gestart met een vissencampagne. Onderdeel hiervan zijn een expositie, een Visquiz, een special in blad DIER en het vissenspel voor jeugd.
De tarbot is meester in vermommen. Als hij op de grond ligt, zie je hem haast niet meer.

Wat kun jij doen?

Door de Dierenbescherming te steunen, steun je het werk dat wij verrichten om het welzijn van vissen te verbeteren. Het blijft lastig aan te geven welke vissen je kunt consumeren waarvan je zeker weet dat het welzijn geborgd is tijdens de kweek, vangst, transport en doding. Als je vis eet, let er dan in elk geval op dat het ASC- (kweekvis) of MSC-keurmerk (wildvangst) op de verpakking staat. Daarmee voorkom je dat de kwekerijen onverantwoord milieubelastend zijn en voorkom je overbevissing. Als alternatief zijn er producten op de markt die geen vis bevatten, maar er wel naar smaken. Gezonde visoliën, Omega-3 en -6 zijn prima te verkrijgen uit plantaardig materiaal (denk aan zeewier) en is dus ook een goed alternatief. Door minder vis te eten, te houden of te hengelen, voorkom je uiteraard ook vissenleed.