Maatregelen als gevolg van coronavirus

1 juni 2020

Ook de Dierenbescherming heeft, overeenkomstig het advies van het RIVM, extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wat dit betekent voor bijvoorbeeld een bezoek aan onze dierenopvangcentra, de inzet van dierenambulances, trainingen van de hondenscholen en het werk van de inspectiedienst vertellen we je hieronder. 

Dierenopvangcentra

Onze dierenopvangcentra zijn gesloten voor publiek. Bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Een spontaan bezoek is dus helaas niet mogelijk. Reeds gemaakte afspraken gaan wel door. Wil je een dier adopteren, dan kan dat nog steeds. Kijk eerst op onze asieldierenwebsite ikzoekbaas.nl en bel of mail bij belangstelling met het dierenasiel om de mogelijkheden te bespreken. Voor opvangcentra waar ook pension wordt aangeboden geldt dat bestaande afspraken doorgaan. Er worden alleen tijdelijk geen nieuwe logés aangenomen.

Volg ook de Facebookpagina van het dierenasiel bij jou in de buurt voor de laatste lokale informatie.

Dierenambulance

Onze dierenambulances blijven rijden. Vanaf 21 maart rijden onze dierenambulancemedewerkers solo in plaats van met z’n tweeën. Als er echt een tweede medewerker nodig is, rijdt hij of zij mee op de derde stoel in de laadruimte van de dierenambulance. Onze ambulancemedewerkers volgen de adviezen van het RIVM. We geven daarom geen hand en blijven op gepaste afstand, ook bij het overdragen van een dier. Graag je begrip hiervoor. Heb je zelf verschijnselen (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts) of ben je ziek, geef dit dan alsjeblieft al aan bij het doen van de melding. Onze medewerkers komen dan bijvoorbeeld niet in huis.

Volg ook de Facebookpagina van dierenambulance bij jou in de buurt voor de laatste lokale informatie.

Dierenbuddy

De dierenhulp via Dierenbuddy loopt voor als nog in alle gemeenten, waar we met Dierenbuddy actief zijn, door. Aanvragen voor nieuwe Dierenbuddyhulp worden ook in deze coronatijd in behandeling genomen. Dit uiteraard met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften zodat het welzijn voor zowel dier als mens gewaarborgd blijft. Onze vrijwilligers houden zich daarbij aan de adviezen van het RIVM en de aanvullende corona maatregelen van de Dierenbescherming. Bijvoorbeeld daar waar honden uitgelaten worden, worden de honden bij de voordeur overhandigd. De vrijwilligers komen uit voorzorg niet meer binnen.

Omdat Dierenbuddy voorziet in structurele hulp blijven vrijwilligers die milde verkoudheidsklachten (keelpijn, hoesten, neusverkoudheid of koorts) hebben conform de coronavoorschriften thuis. De Dierenbescherming zorgt in zo'n geval dat er een tijdelijke vervanger komt, zodat het dier van de cliënt nog steeds de juiste zorg krijgt.

Doordat we veelal werken met kwetsbare ouderen die momenteel tot de coronarisicogroep behoren nemen we de komende tijd geen nieuwe vrijwilligers aan. Bij een intake/sollicitatiegesprek willen we een nieuwe vrijwilliger face to face spreken en dat is op dit moment niet mogelijk. Videobellen vinden we hiervoor geen afdoende alternatief.

Gehoorzame Huishond Scholen

Alle activiteiten waren maandenlang afgelast. De trainingen van de Gehoorzame Huishond starten de komende tijd weer.  

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

De LID gaat door met haar werk, maar we maken bij de beoordeling van meldingen een aangepaste afweging. Ernstige gevallen worden in behandeling genomen. Minder urgente meldingen worden wel aangenomen, maar we bekijken per geval of en hoe we deze in behandeling kunnen nemen. Dit kan betekenen dat we dit, waar mogelijk, op een andere manier doen dan gebruikelijk. Verder geldt ook hier dat wij de omgangsadviezen van het RIVM volgen. We vragen je begrip voor het feit dat we geen hand geven en op 1,5 meter afstand blijven. De vrijwilligers van de LID (‘MDB'ers’) voeren voorlopig geen huisbezoeken uit, ze doen nog wel inspecties in de buitenlucht (bijvoorbeeld weidedieren). Meldingen van dieren in nood kun je blijven doorgeven bij meldpunt 144.