Inschrijving ANBI

Gegevens van de landelijke vereniging
Naam:
Nederlandse Vereniging Tot Bescherming Van Dieren
Publieksnaam:
Dierenbescherming
RSIN:
2709399
Bezoekadres:
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
ANBI groepsbeschikking:
G25
Bestuur:
Femke-Fleur Lamkamp
Raad van toezicht NVBD:
- Voorzitter:
dhr P.W.A. Kasteleyn
- Vice-voorzitter:
mw E.G. Pieters
- Lid:
dhr E.D. Ekkel
- Lid:
mw G.H.M. Keijsers
- Lid:
dhr A. Vriesendorp

Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid, de activiteiten en de financiële verantwoording van de Dierenbescherming verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.


Gelieerde stichtingen