Inschrijving ANBI

Gegevens van de landelijke vereniging
Naam:
Nederlandse Vereniging Tot Bescherming Van Dieren
Verkorte naam:
Dierenbescherming
RSIN:
2709399
Bezoekadres:
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
ANBI groepsbeschikking:
G25
Bestuurder:
Femke-Fleur Lamkamp

Stichting(en) van de landelijke vereniging

Voor ons beloningsbeleid, onze doelstelling, actuele activiteiten en een financiële verantwoording, verwijzen wij naar ons jaarverslag.


Gegevens van onze stichtingen in de regio's