Inschrijving ANBI

Gegevens van de landelijke vereniging

Naam:

Nederlandse Vereniging Tot Bescherming Van Dieren

Publieksnaam:

Dierenbescherming

RSIN:

2709399

Bezoekadres:

Regulusweg 11

2516 AC Den Haag

ANBI groepsbeschikking:

G25

Bestuur:

mw J.F. Admiraal

Raad van toezicht NVBD:

- Voorzitter: mw C. Vergouw

- Vice-voorzitter: dhr M.C. Kuipers

- Lid: mw M. Eleveld

- Lid: dhr F.L.B Meijboom

- Lid: dhr J.K de Pree

- Lid: mw K. Broekhuizen

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid, de activiteiten en de financiële verantwoording van de Dierenbescherming verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Zie ook het 'standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen'

 

Meer

Naar de registraties van gelieerde stichtingen