Minister Adema voert vogelgriepmoties uit

Dierenbescherming blij met toezegging geld én beschermingsmiddelen

De Dierenbescherming is blij met de toezegging van minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) naar aanleiding van twee moties over de bestrijding van vogelgriep. Niet alleen krijgen dierenhulporganisaties gezamenlijk dit jaar nog 100.000 euro; ook worden er de komende jaren persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar gesteld.

Door: Niels Kalkman Persvoorlichter

Minister Adema voert vogelgriepmoties uit

Naar aanleiding van een Commisiedebat Dierziekten en Zoönosen werden in de Tweede Kamer twee moties aangenomen over de bestrijding van vogelgriep. Een voorstel van D66 - over het vergoeden van de kosten van dierenhulporganisaties - en een motie van de SP - over een brede voorlichtingscampagne onder het grote publiek - haalden een meerderheid.

Kamerbrief

In een Kamerbrief heeft minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) nu uitgelegd hoe hij die moties gaat uitvoeren. Allereerst heeft hij, samen met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dit jaar nog 100.000 euro vrijgemaakt voor steun aan dierenhulporganisaties. “Zij kunnen hier dierenartskosten van betalen, maar ook andere middelen en materialen die zij nodig hebben om veilig hun werk te kunnen doen”, is te lezen in de Kamerbrief. “Voor de jaren hierna wordt verkend welke financiële ruimte er is om dierenhulporganisaties te ondersteunen, zolang vogelgriep bij wilde dieren een substantiële inzet van vrijwillige dierenhulporganisaties vraagt.”

Dierenhulporganisaties, zoals de Dierenbescherming, maken kosten voor het vervoer en de behandeling van zieke en dode vogels, en een bijdrage vanuit de overheid is welkom. Ook om dieren uit hun lijden te verlossen bij de dierenarts worden kosten gemaakt. Het geld komt in eerste instantie uit de Rijksbegroting. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe dit geld verdeeld gaat worden over ongeveer 150 organisaties die zich hiermee bezig houden en wat er volgend jaar gebeurt.

Beschermingsmiddelen

Daarnaast heeft Adema aangekondigd te helpen in het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de medewerkers op de dierenambulance, veelal vrijwilligers. “De persoonlijke beschermingsmiddelen die op voorraad waren in het kader van corona worden nu afgebouwd en zijn ter beschikking gesteld van de dierenhulporganisaties en worden gebruikt voor onder andere vrijwilligers die in aanraking komen met dieren die besmet zijn met vogelgriep. Het gaat om grote hoeveelheden en hiermee zullen de organisaties voor jaren voorzien zijn. “ Vanzelfsprekend is de Dierenbescherming blij met die toezegging, omdat persoonlijke beschermingsmiddelen belangrijk zijn voor de veiligheid van onze medewerkers.

Leidraad

Eerder kwam de landelijke overheid met een ‘Leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep’ maar die was volgens de Dierenbescherming nog niet concreet genoeg. In de Kamerbrief doet de minister echter ook een toezegging om binnen de landelijke werkgroep te werken aan ‘adequate communicatie tussen landelijke overheid, regionale overheden en betrokken organisaties’. “Ook wordt er binnen de landelijke werkgroep gekeken naar de intensivering van de communicatie naar de mensen in het veld.” De minister kondigt aan voor de zomer met concrete acties te komen, en de Dierenbescherming denkt daar graag over mee.

Lobby

Voor ons zijn de toezeggingen van de minister, en de uitvoer van de moties, een fijn resultaat van ons lobbywerk en de betrokkenheid van de politiek. Verschillende takken van de Dierenbescherming, waaronder Veehouderij, In het Wild Levende Dieren en Dierenhulp, werken al geruime tijd samen op dit ingewikkelde dossier, en het is prettig om te zien dat dit leidt tot concrete resultaten. De Dierenbescherming vindt echter nog steeds dat er een grotere rol vanuit de overheid gepakt zou moeten worden in het bestrijden van de vogelgriepcrisis. Dierenambulances rijden uit voor het ophalen en vervoeren van zieke vogels, maar het opruimen van kadavers is geen primaire taak van een dierenambulance. We vinden dan ook nog steeds dat daar, vanuit de overheid, regie op zou moeten worden gepakt.

Lees hier een reportage over het vogelgriepwerk van de dierenambulance


Voor maatregelen tegen vogelgriep

De Dierenbescherming maakt zich al jaren sterk voor een structurele en zo diervriendelijk mogelijke aanpak van de permanente dreiging van vogelgriep.

Pak vogelgriep aan