Twee moties over vogelgriep aangenomen

Dierenbescherming blij met resultaat van lobby op vogelgriep

De Tweede Kamer heeft dinsdagavond twee moties aangenomen over de aanpak van vogelgriep. Een motie van de SP over een voorlichtingscampagne en één van D66 over het vergoeden van de kosten van dierenhulporganisaties haalden een meerderheid.

Door: Niels Kalkman Persvoorlichter

Twee moties over vogelgriep aangenomen

De Dierenbescherming is blij met de twee aangenomen moties. Al geruime tijd roepen we de landelijke politiek op om meer verantwoording te nemen in de aanpak van vogelgriep. Mede door die inzet kwam het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) eind vorig jaar met een 'Leidraad Vogelgriep bij Wilde Vogels'. Deze was echter nog steeds niet concreet genoeg.

Voorlichtingscampagne

Op dinsdagavond werden er echter twee moties ingediend en vervolgens ook aangenomen. In de motie van SP-Kamerlid Sandra Beckerman wordt gevraagd om een brede voorlichtingscampagne onder het grote publiek, waarin wordt verteld hoe men om zou moeten gaan met (mogelijk) besmette vogels. Ook wordt in deze gevraagd om een structurele vergoeding voor dierenhulpverleners en het verbeteren van hun veiligheid.

Financiën

Dat financiële aspect was ook de hoofdmoot in de motie van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die de overheid vraagt om de kosten van het ruimen van vogelgriepslachtoffers te vergoeden. Hij heeft het daarbij over dierenartskosten om dieren uit hun lijden te verlossen, maar ook de kosten van beschermingsmiddelen voor medewerkers van de dierenambulance.

Lees hier een reportage over het vogelgriepwerk van de dierenambulance

Beide moties zijn door de Tweede Kamer aangenomen, en voor de Dierenbescherming is dit een fijn resultaat van ons lobbywerk en de betrokkenheid van deze twee Kamerleden. Het is nu aan de minister om de moties daadwerkelijk uit te gaan voeren.

Voor maatregelen tegen vogelgriep

De Dierenbescherming maakt zich al jaren sterk voor een structurele en zo diervriendelijk mogelijke aanpak van de permanente dreiging van vogelgriep.

Pak vogelgriep aan